:

Vilka olika typer av detektorer finns det?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka olika typer av detektorer finns det?
 2. Vad gör en rörelsedetektor?
 3. Var använder man oftast en aktiv IR detektor?
 4. Vad är en larmdon?
 5. Vad finns det för olika sorters inbrottslarm i dagens samhälle?
 6. Vad är förbikoppling larm?
 7. Vad har en rörelsedetektor för uppgift i ett inbrottslarm?
 8. Hur funkar en lampa med rörelsesensor?
 9. Vad är skillnaden mellan rörelsedetektor och närvarodetektor?
 10. Vad är IR system?
 11. Vad är ett akustiskt larmdon?
 12. Vad händer när brandlarmet går?
 13. Hur fungerar ett rörelselarm?
 14. Vad är ett konstaterat larm?
 15. Vad är en Larmklass?

Vilka olika typer av detektorer finns det?

Det finns tre huvudgrupper av detektorer:

 • Rökdetektorer.
 • Värmedetektorer.
 • Flamdetektorer.

Vad gör en rörelsedetektor?

Rörelsedetektorer reagerar på rörelse och om en oönskad gäst befinner sig i ditt hem skickar detektorn signaler till ditt larm som går igång. Rörelsedetektorer brukar också kallas för öga, rörelsevakt eller rörelsesensor. En infraröd (IR) rörelsedetektor går ett steg längre än så och använder sig av infraröd teknik.

Var använder man oftast en aktiv IR detektor?

Den aktiva IR-detektorn använder, för ögat osynligt, infrarött ljus för att detektera rörelser. Den används bland annat till passagelarm, men den är inte speciellt vanlig i hemmiljö. Detektorn består dels av en infraröd ljuskälla och dels av en sensor som känner av ljuset.

Vad är en larmdon?

Larmdon i form av blixtljus (optiskt larm), sirener (akustiskt larm) samt kombinerade larmdon.

Vad finns det för olika sorters inbrottslarm i dagens samhälle?

Så fungerar de vanligaste komponenterna i ett inbrottslarm

 • Magnetkontakt. En magnetkontakt detekterar om en dörr eller ett fönster öppnas. ...
 • Manöverpanel. ...
 • Rörelsedetektor. ...
 • Rörelsedetektor med kamera. ...
 • Rökdetektor. ...
 • Förrådsdetektor. ...
 • Vattendetektor. ...
 • Akustisk Glaskrossdetektor.

Vad är förbikoppling larm?

Larmklass 3 Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod. Exempel på användningsområden: företag med stort skyddsvärde, vapenförvaring.

Vad har en rörelsedetektor för uppgift i ett inbrottslarm?

En rörelsedetektor detekterar om det uppstår rörelser i rummet där den sitter monterad. Rörelsedetektorer för privatbostaden är ofta husdjursanpassade vilket betyder att deras känslighet är aningen lägre, men å andra sidan så kan en katt eller mindre hund röra sig framför detektorn utan att utlösa ett oönskat larm!

Hur funkar en lampa med rörelsesensor?

En ljuskälla med rörelsesensor har även inbyggd ljussensor och tänds automatiskt vid rörelse i mörker. Den tänds alltså inte vid rörelse i dagsljus. Många av våra ljuskällor med rörelsesensor känner av rörelser via microvågor och kan därför placeras i armaturer med glaskupa och ändå fungera.

Vad är skillnaden mellan rörelsedetektor och närvarodetektor?

IDW närvarodetektor har en s.k. fresnellins med högre upplösning på optik, större förstärkning och därmed ökad känslighet. Kraven på detekteringsförmåga vid närvaro är högre än rörelse. Detektorernas uppbyggnad är sådan att det inte bara räcker med en strålningskälla för detektering.

Vad är IR system?

Ett IR-system är ett alternativ till FM-system där skillnaden är att ljudöverföringen sker genom infrarött ljus. En av fördelarna som brukar pekas ut är dels minskad risk för störningar samt det faktum att systemen inte går att avlyssna utanför väggarna eftersom signalen inte tränger igenom de flesta material.

Vad är ett akustiskt larmdon?

IQ8Alarm Plus är ett slingdrivet adresserbart larmdon som kan användas som ren summer alternativt rent blixtljus, eller som kombinerad summer och blixtljus i enlighet med EN54-23. Slingbaserad kommunikation och strömförsörjning via detektorslingan. Justerbar lastfaktor från 4,5-10,9 (default 4,5) efter önskad effekt.

Vad händer när brandlarmet går?

När larmet går skickas en signal till vår larmcentral. Har du installerat en kameradetektor skickas även bildmaterial som ger våra larmoperatörer värdefull information om vilken åtgärd som ska vidtas. Vi kontaktar dig för att bekräfta larmet och säkerställa att du mår bra.

Hur fungerar ett rörelselarm?

En rörelsedetektor med kamera (ibland kallad PIRCam eller kameradetektor) är precis vad det låter som, nämligen en traditionell rörelsedetektor med en inbyggd kamera. Kameran aktiveras när ett larm utlöser, och bilden skickas till Securitas Larmcentral för kontroll av vad det var som utlöste larmet.

Vad är ett konstaterat larm?

Vid skarpa larm, det vill säga ett konstaterat inbrott, brand och överfall är utryckningen kostnadsfri efter uppvisande av polisrapport eller försäkringsärende. Svenska Alarm samarbetar med certifierade och lokala bevakningsbolag.

Vad är en Larmklass?

För att ditt företags försäkring ska gälla krävs vanligtvis ett larm enligt en viss larmstandard, eller larmklass. Vilken larmklass just du behöver beror bland annat på vilken typ av verksamhet du bedriver och hur högt skyddsvärde som finns på företaget.