:

Vad är Labrumskada?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Labrumskada?
  2. Hur lång tid tar det för en inflammation i axeln att läka?
  3. Vad är labrum höft?
  4. När opererar man axel?
  5. Hur blir man av med inflammation i axeln?
  6. Varför läker senskador sämre än muskelskador?
  7. Vad är Slinkhöft?
  8. Vad kan man göra åt Snapping hip?
  9. Hur mår man efter en axeloperation?

Vad är Labrumskada?

Labrumskador är nästan lika vanliga som broskskador och förekommer både vid CAM och Pincer förändringar. Vanligast är labrumdefekter vid Pincerförändringar. Vi anser att labrum är en väldigt viktig struktur för att en höft skall fungera optimalt.

Hur lång tid tar det för en inflammation i axeln att läka?

Efter 7-10 dagar börjar smärtan successivt minska och efter 3-4 veckor kvarstår en värk. Obehandlad kan den vara omkring 4-6 veckor innan smärtfrihet och rörlighet återfås. Smärtan sitter i axeln och strålar ut i utsida i över- och underarm. Det gör mycket ont att röra armen och det är svårt eller omöjligt att sova.

Vad är labrum höft?

Efter smärtdebut återkommer smärtan vanligen vid böjning (flexion) och inåtrotation i höftleden. Denna rörelse innebär att den broskring (labrum) som fäster på ytterkanten av ledpannan och normalt omsluter lårbenshuvudet kommer i kläm. Labrum skadas därför vanligtvis i sin övre främre del.

När opererar man axel?

Den vanligaste orsaken till operation är förslitning, så kallad artros, men även reumatisk sjukdom och akuta frakturer opereras med protes.

Hur blir man av med inflammation i axeln?

Vid de flesta typerna av inflammation i axeln brukar sjukgymnastik och värktabletter eller inflammationsdämpande tabletter ingå i behandlingen. Ibland är det aktuellt med kortisonspruta och om besvären är svåra och långdragna kan ibland operation övervägas.

Varför läker senskador sämre än muskelskador?

Senskador läker långsamt, bland annat på grund av att senor har dålig blodförsörjning. Därför är det viktigt att låta läkningen ta sin tid. En häst som haft en senskada, löper större risk att drabbas igen, eftersom en sena som en gång skadats, aldrig blir lika hållbar och elastisk som en frisk sena.

Vad är Slinkhöft?

Under tre månader ska han nu klara sig med en så kallad slinkhöft. Det betyder att han inte kommer att ha någon höftled mellan bäckenbenet och lårbenet.

Vad kan man göra åt Snapping hip?

Internal snapping hip kan vid utebliven effekt på konservativ behandling behandlas artroskopiskt där man kan släppa på senan antingen i leden eller i dess fäste vid trochanter minor (Ilizaliturri 2010). Vanligen har tillståndet god prognos och konservativ behandling med adekvat rehab har bra resultat.

Hur mår man efter en axeloperation?

Din axel behöver sin tid på sig att läka och går inte att påskynda. Att armen och handen är svullen efter en fraktur eller operation är vanligt. Det är också vanligt att man får ett stort blåmärke (så kallat hematom) som efter hand sprider sig längs armen och ner mot handen.