:

Har lång svans och Kindpåsar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Har lång svans och Kindpåsar?
  2. Har apa i öster?
  3. Vilka djur har kindpåsar?
  4. Hur ser en markatta ut?
  5. Var bor apor?
  6. Vilka redskap använde man på stenåldern?
  7. Här odlats sedan stenåldern?
  8. Hur begravdes Stenåldersmänniskor?

Har lång svans och Kindpåsar?

Dessa apor når en kroppslängd (huvud och bål) mellan 38 och 88 centimeter och därtill kommer en nästan lika lång svans. Vikten går upp till 20 kg men små individer väger bara 3 kg. När de sitter är de ungefär 35 till 40 cm höga. Arterna har kindpåsar för att transportera födan.

Har apa i öster?

Markattartade apor förekommer i nästan hela Afrika, med undantag för Madagaskar. De lever även i stora delar av Asien, från Arabiska halvön över södra Asien till östra och sydöstra Asien.

Vilka djur har kindpåsar?

Ett betydande antal av gnagarna har kindpåsar där föda kan lagras eller transporteras (jämför hamster).

Hur ser en markatta ut?

Markattor (Cercopithecus) är ett släkte i familjen markattartade apor med cirka 25 arter, alternativt en gruppering av fyra av dessa släkten. Arterna inom släktet Cercopithecus lever i Afrika söder om Sahara. Dessa apor är medelstora primater och vistas vanligen i träd. De är allätare, men äter huvudsakligen frukter.

Var bor apor?

De flesta arter lever företrädesvis i träd men det finns också arter som huvudsakligen förekommer på marken. Till de senare räknas några babianer, husarapan och människan.

Vilka redskap använde man på stenåldern?

Många redskap och vapen gjordes av sten. Man tillverkade stenyxor, pilspetsar, spjutspetsar, knivar och vassa stenar, som man kunde skrapa och skära med. Det är därför den här tiden i människans historia kallas för stenåldern. De flesta redskap och vapen tillverkades av trä eller ben.

Här odlats sedan stenåldern?

För cirka 6 000 år sedan började en del grupper av människor i Norden att bli bofasta och att odla och hålla boskap. Arkeologerna har hittat rester av olika sädesslag. Säden maldes till mjöl och kan ha varit basen i gröt. Kanske jästes växter till rusdrycker som användes vid fester och ceremonier.

Hur begravdes Stenåldersmänniskor?

Ötzi gav oss möjligheten att studera Europas stenåldersmänniskors villkor, eftersom mannen dog och begravdes under en glaciär, för att först på 1990-talet åter tina fram och återupptäckas. Mannens utrustning och kropp är utomordentligt välbevarade, från löv- och halmstoppningen i skorna till tatueringarna på kroppen.