:

Måste skorstenen gå över nock?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Måste skorstenen gå över nock?
 2. Hur länge håller ett Insatsrör?
 3. Hur ofta ska man provtrycka skorstenen?
 4. Kan jag ta bort min skorsten?
 5. Hur stort ska ett gnistskydd vara?
 6. Vilket är det minsta avståndet som det skall vara mellan en skorsten och en brännbar byggnadsdel?
 7. Kan man installera en kamin själv?
 8. Vad kostar det att renovera en skorsten?
 9. Hur fungerar Skorstensrens?
 10. Varför Provtrycka skorsten?
 11. Kan man riva skorsten?
 12. Vad kostar det att reparera en skorsten?
 13. Hur stor plåt framför öppen spis?
 14. Kan man ha tv ovanför braskamin?
 15. Hur nära vägg kamin?

Måste skorstenen gå över nock?

Allmänt råd Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl. a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning.

Hur länge håller ett Insatsrör?

Insatsrören är godkända för skorstensrenovering genom typgodkännande samt har 10 års materialgaranti. Skorstensrenovering med Insatsrör innebär att ett rostfritt syrafast böjbart rör monteras i hela kanalens längd.

Hur ofta ska man provtrycka skorstenen?

Den ska ske vartannat år om man eldar med ved eller pellets. Eldas det med olja ska anläggningen kontrolleras vart fjärde år och öppna spisar och kakelugnar vart åttonde år, om man eldar mindre än en kubikmeter ved per år.

Kan jag ta bort min skorsten?

Skorstenens funktion är inte att bara transportera bort rökgas, utan den ska även byta ut gammal luft, transportera bort matos, samt leda bort fukt från badrum och tvättstuga. Att ta bort skorstenen, innebär att du måste installera ett mekaniskt fläktsystem i ditt hus.

Hur stort ska ett gnistskydd vara?

Om eldstadens botten ligger högre än 40 cm över golvet ska du öka på med hälften av det överskjutande måttet. Det kan alltså bli en ganska stor yta. Framför en sluten eldstad, exempelvis braskamin, räcker det däremot med ett eldstadsplan på 30 cm framför eldstaden och minst 10 cm på vardera sidan.

Vilket är det minsta avståndet som det skall vara mellan en skorsten och en brännbar byggnadsdel?

Vid anslutning till stålskorsten skall även skor- stenens krav på säkerhetsavstånd beaktas. Säkerhetsavståndet från ett oisolerat skorstensrör till brännbar byggnadsdel skall vara minst 300 mm.

Kan man installera en kamin själv?

När du köper en kamin följer det med en monteringsanvisning i de allra flesta fall. Så länge du följer anvisningarna noga är det inga större problem att utföra installationen själv. Om du gör hål i taket för skorstenen behöver du dock täta på ett ändamålsenligt sätt.

Vad kostar det att renovera en skorsten?

Glidgjutningsmetoden är ett snabbt och effektivt sätt vid skorstensrenovering och renovering av befintliga rök- och ventilationskanaler i murade skorstenar. Kostnaden för en tätning med glidgjutningsmetoden ligger i genomsnitt på ca kronor exklusive moms per löpmeter.

Hur fungerar Skorstensrens?

Optizon är ett avsotningsmedel som är vidareutvecklat efter Nitro Nobels grundrecept. Fungerar i alla fastbränsleeldade villapannor, kakelugnar och kaminer. Medlet består huvudsakligen av oorganiska nitrater, nitriter och Mg. Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning.

Varför Provtrycka skorsten?

Läckagemätning utförs för att kontrollera att eldstaden/eldstäderna fungerar som de ska och att de inte påverkas av ex. ventilationssystem i huset. Om ventilationen påverkar eldstadens funktion kan en injustering/rengöring av ventilationssystemet behöva utföras.

Kan man riva skorsten?

Ska du bygga, riva, eller ändra en befintlig utvändig rökkanal/skorsten kan du behöva söka bygglov.

Vad kostar det att reparera en skorsten?

Glidgjutningsmetoden är ett snabbt och effektivt sätt vid skorstensrenovering och renovering av befintliga rök- och ventilationskanaler i murade skorstenar. Kostnaden för en tätning med glidgjutningsmetoden ligger i genomsnitt på ca kronor exklusive moms per löpmeter.

Hur stor plåt framför öppen spis?

Framför en eldstad ska det finnas ett eldstadsplan. Planet är till för att hindra att golvet antänds om glöd ramlar ur eldstaden. Det är även ett bra ställe att placera askhinken på. Ett eldstadsplan ska bestå av minst 0,7 millimeter tjock plåt, sten eller något annat obrännbart material.

Kan man ha tv ovanför braskamin?

TV över din kamin: Lösning #3 Med den här lösningen gör man en varmluftskanal inne i väggen som för den varma luften bakom TV:n. Man kan välja mellan lite olika lösningar för att bli av med varmluften: För den varma luften ut ur rummet ovanför TV:n genom att bygga in ett galler i väggen i toppen av luftkanalen.

Hur nära vägg kamin?

Står braskaminen längs en murstens vägg eller andra icke brännbara material, finns det inget minimum krav på avståndet. Med hänsyn till rengöring och maximalt utnyttjande av konvektionsluften rekommenderas det dock att hålla ett avstånd på c:a 5-10 cm från väggen.