:

Vilket alternativ finns om vi beaktar de juridiska möjligheterna som finns för att driva företaget vidare?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilket alternativ finns om vi beaktar de juridiska möjligheterna som finns för att driva företaget vidare?
 2. När anses man vara på obestånd?
 3. Vilka möjligheter har bo att få tillbaka de pengar han satt in i bolaget?
 4. Hur kan man bevisa att någon är på obestånd?
 5. Vad innebär det att vara på obestånd?
 6. Vad händer om gäldenären inte frivilligt rättar sig efter domen och betalar sin skuld?
 7. Hur räknar man ut hur mycket som kan delas ut ur konkursboet?
 8. Vad gör en konkursförvaltare?

Vilket alternativ finns om vi beaktar de juridiska möjligheterna som finns för att driva företaget vidare?

När ett företag hamnar på obestånd och inte kan betala sina skulder är konkursen inte det enda alternativet. Företaget kan även få en andra chans. Om det uppstått en likviditetskris, men ändå finns förutsättningar att driva företaget vidare kan en rekonstruktion vara ett alternativ till en konkurs.

När anses man vara på obestånd?

Företaget är i obestånd när man borde vetat att betalning av borgenärer inte kan ske. Även om ditt bolag inte gått i konkurs så kan du indirekt påverkas av ett annat bolag som gör det.

Vilka möjligheter har bo att få tillbaka de pengar han satt in i bolaget?

För de pengar som du kommer ha kvar i ditt bolag blir nästa fråga hur du förvaltar dem på det mest skatteeffektiva sättet. Om du placerar dina pengar i exempelvis aktier, fonder eller andra liknande tillgångar är valet om du ska ha en kapitalförsäkring eller en vanlig depå.

Hur kan man bevisa att någon är på obestånd?

Vad kan vara tecken på obestånd?

 1. att andra utsökningsmål finns eller har funnits sedan en längre tid.
 2. att det finns underskott på skattekontot som ännu inte har överlämnats för indrivning.
 3. att Kronofogden har gjort ett resultatlöst utmätningsförsök för mer än sex månader sedan.

Vad innebär det att vara på obestånd?

För att försätta en gäldenär i konkurs krävs att denne är på obestånd, d.v.s. att gäldenären inte kan betala sina skulder och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter.

Vad händer om gäldenären inte frivilligt rättar sig efter domen och betalar sin skuld?

Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsa- neringen. Om ackord och konkurs finns särskilda bestämmelser.

Hur räknar man ut hur mycket som kan delas ut ur konkursboet?

Hur räknar man ut hur mycket som kan delas ut ur konkursboet? - När man betalar konkurskostnaderna delar man ut resterande pengar först och främst till de som har en säkerhet och som därmed har en särskild förmånsrätt.

Vad gör en konkursförvaltare?

Konkursförvaltarens uppgift är att se till att fastställa vilka tillgångar och fordringar som egentligen finns, och omvandla tillgångarna till pengar så att borgenärerna kan få betalt för sina fordringar.