:

Är prometazin Lergigan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är prometazin Lergigan?
  2. Hur länge sitter prometazin i kroppen?
  3. Vad används prometazin till?
  4. Hur lång tid tar det innan Lergigan går ur kroppen?
  5. När slutar Lergigan verka?
  6. Vad är Lergigan bra för?
  7. Hur snabbt verkar Lergigan mot ångest?

Är prometazin Lergigan?

Prometazin (Lergigan) utvecklades på 1940-talet mot allergi, men visades snabbt ha effekt även mot rörelsesjuka, ångest, oro, illamående, klåda och symtom vid alkoholism [1]. Substansen är ett neuroleptikabesläktat antihistamin ur gruppen fentiazinderivat med sederande och uttalat antikolinerga effekter.

Hur länge sitter prometazin i kroppen?

Vid behandling med prometazin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Fördröjd reaktionsförmåga och dåsighet kan kvarstå morgonen efter eftersom effekten kan vara i upp till 12 timmar.

Vad används prometazin till?

1. Vad Prometazin Actavis är och vad det används för. Prometazin Actavis innehåller prometazinhydroklorid som ingår i en grupp läkemedel som kallas fentiaziner. Den blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner.

Hur lång tid tar det innan Lergigan går ur kroppen?

Halveringstiden är på cirka 13 timmar.

När slutar Lergigan verka?

Effekten kommer efter någon timme. Det kan finnas en viss risk för att den sömngivande effekten minskar om du använder Lergigan regelbundet i ungefär två veckor. Då kan du göra ett uppehåll under en vecka för att få full effekt igen när du börjar på nytt.

Vad är Lergigan bra för?

Det receptbelagda Lergigan utvecklades redan på 1940-talet mot klåda och allergi, men visades hjälpa även mot bland annat ångest, oro, illamående, rörelsesjuka (till exempel sjösjuka), symtom vid alkoholmissbruk och sömnrubbningar.

Hur snabbt verkar Lergigan mot ångest?

Lergigan har vanligtvis en verkningstid på 30-60 minuter. Halveringstiden är på cirka 13 timmar.