:

Hur lång tid tar det innan man får svar på EEG?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det innan man får svar på EEG?
 2. Kan EEG visa fel?
 3. Hur läser man av EEG?
 4. Kan man se epilepsi på EEG?
 5. Kan man se hjärntumör på EEG?
 6. Vad är Barnepilepsi?
 7. Vad är Epileptiform aktivitet?
 8. Vad ser man på en EEG-undersökning?
 9. Hur kan ett krampanfall se ut?
 10. Hur kollar man om man har epilepsi?
 11. Hur märkte du din hjärntumör?
 12. Kan man upptäcka hjärntumör genom blodprov?
 13. Varför får man epilepsi barn?
 14. Kan man växa ifrån epilepsi?
 15. Hur yttrar sig epilepsi hos små barn?

Hur lång tid tar det innan man får svar på EEG?

Efter undersökningen mår du som vanligt. Om salva har använts för att fästa elektroderna behöver du tvätta håret. Läkaren som remitterat dig till undersökningen får oftast resultatet från undersökningen inom ett par veckor.

Kan EEG visa fel?

Eftersom såväl falskt positiva som falskt negativa fynd är vanliga föreligger en betydande risk att feltolka EEG-resultat. Sensitiviteten har uppskattats till 25–56 procent och specificiteten till 78–98 procent [2, 3]. Vid upprepade registreringar ökar sensitiviteten.

Hur läser man av EEG?

EEG – så läser man hjärnans vågor

 • Hjärnans signalering sker bland annat med strömmar av positivt laddade natrium- och kaliumjoner. ...
 • Vid EEG placeras elektroder i ett koordinatsystem på huvudet. ...
 • Värdena från varje elektrod blir en egen kurva i den graf som ritas upp (elektroencefalogrammet).
BE

Kan man se epilepsi på EEG?

Svar från undersökningar med magnetresonanstomografi, MR, elektroencefalografi, EEG och eventuellt datortomografi, DT, kan därför också ge stöd för diagnosen epilepsi. Rätt diagnos är avgörande vid val av behandling och för att kunna göra en rimlig prognos för patienten.

Kan man se hjärntumör på EEG?

I de fall då epilepsi hör till symtomen får patienten genomgå en EEG-undersökning som visar hjärnans elektriska aktivitet. Vid hjärntumörer är aktiviteten i det drabbade området förändrad.

Vad är Barnepilepsi?

Ett epileptiskt anfall beror på en plötslig, övergående störning i hjärnbarkens elektriska funktion. Var störningen uppstår styr hur symtomen på anfallet ser ut. Orsaken till epilepsi och hur det uppträder varierar mycket.

Vad är Epileptiform aktivitet?

Vid ett epileptiskt anfall visar EEG en generaliserad eller fokal avvikelse i form av en förlångsammad och/eller epileptiform aktivitet. Chanserna att fånga epileptiform aktivitet på EEG ökar vid sömnregistrering och längre registreringar.

Vad ser man på en EEG-undersökning?

Aktiviteten i hjärnans nervceller kan avläsas under en EEG-undersökning. När undersökningen görs får du ha elektroder fästa mot hårbotten. EEG gör inte ont och du mår som vanligt efteråt.

Hur kan ett krampanfall se ut?

Ett epileptiskt anfall kan se ut på olika sätt. Vid ett stort epileptiskt anfall förlorar man medvetandet, faller omkull, får kramper eller muskelryckningar. Ett anfall kan se mycket dramatiskt ut och vara mer skrämmande för den som ser på än för den som har anfallet.

Hur kollar man om man har epilepsi?

En läkare undersöker dig med EKG och ibland med datortomografi. När du återhämtat dig från anfallet får du lämna sjukhuset. Efter en tid får du komma på ett uppföljande läkarbesök. Då får du träffa en läkare som är neurolog, det vill säga specialist på nervsystemets sjukdomar.

Hur märkte du din hjärntumör?

Problem med tal, hörsel, syn och känsel samt balansproblem Talproblem, hörselproblem, synproblem, försämrad rörelseförmåga och känselförmåga samt balansproblem är andra symtom som kan uppträda vid hjärntumörer. Vilka de är beror på i vilken del av hjärnan tumören växer. Synproblem kan också vara symtom på en tumör.

Kan man upptäcka hjärntumör genom blodprov?

Hjärntumör och leukemi ska upptäckas med blodprov.

Varför får man epilepsi barn?

Epilepsi kan orsakas av bland annat medfödda skador och sjukdomar, skallskador, hjärntumörer eller att du tidigare har haft en stroke. För ungefär hälften av alla som får epilepsi kan läkarna inte hitta någon orsak.

Kan man växa ifrån epilepsi?

Epilepsin växer i de flesta fall bort under uppväxten. Hos de barn som har skador eller medfödda orsaker dröjer sig epilepsin ofta kvar och medicineringen måste fortsätta upp i vuxen ålder.

Hur yttrar sig epilepsi hos små barn?

Epileptiska krampanfall Det är vanligt att barnet får ett eller flera av dessa symtom: Barnet förlorar medvetandet. Barnet blir stel i hela kroppen och får ryckningar i en eller flera kroppsdelar. Barnet tuggar, och det rinner saliv ur munnen.