:

Vad var en farao?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad var en farao?
  2. Vad använde man hieroglyfer till?
  3. Vad är bra med Egypten?
  4. Varför försvann Egypten?
  5. Var länge hieroglyferna?
  6. Vad är gemensamt med hieroglyfer och kilskrift?

Vad var en farao?

Faraonerna regerade från omkring 3000 f.Kr. fram till grekisk-romersk tid. Farao uppfattades som son till Horus och gudarnas företrädare på jorden. Den flera tusen år långa regeringsperioden uppdelas av moderna forskare i "riken" och "mellantider" samt i dynastier efter den antika historikern Manethos förebild.

Vad använde man hieroglyfer till?

Ordet hieroglyf kommer från grekiskan och betyder ”heligt tecken”. Egyptierna kallade sin skrift för ”Mdw-netjer” som betyder ”gudarnas ord”. Hieroglyferna ristades i eller målades på sten. De användes i religiösa sammanhang, som tempel och gravar eller på smycken och amuletter.

Vad är bra med Egypten?

Nilen och dess vatten är det regnfattiga Egyptens främsta naturtillgång. Landet har även betydande tillgångar av olja och naturgas. Oljeproduktionen sjunker dock och istället växer gasexporten snabbt.

Varför försvann Egypten?

Maktskiftet och en lång och svår period av torka som varade cirka f. Kr. anses ha kastat Egypten in i en period 140 år av svält och interna konflikter som kallas första mellantiden, en period av kulturell och ekonomisk nedgång.

Var länge hieroglyferna?

I den här artikeln i Wikipedia kan du läsa kortfattat om hieroglyfer som var det skriftsystemet som användes i forntidens Egypten från omkring 3000 f.Kr till 300 e.Kr.

Vad är gemensamt med hieroglyfer och kilskrift?

Kilskriften inspirerade antagligen till uppkomsten av de egyptiska hieroglyferna ca år 3 000 f.Kr. De har ungefär samma konstruktion med en blandning av bl. a fonogram och logogram.