:

Hur kom man på glödlampan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur kom man på glödlampan?
  2. Vad är det för gas i en glödlampa?
  3. Vad är Thomas A Edison känd för?
  4. Hur kom lampan till?
  5. Varför har man använt argon i glödlampor?
  6. Vem uppfann glödlampan före Edison?

Hur kom man på glödlampan?

Historik. De första försöken med glödlampor daterar sig från mitten av 1800-talet, då urmakaren Heinrich Goebel lyckades tillverka glödlampor för praktiskt bruk. År 1854 gjorde han några lampor av parfymflaskor med förkolnad bambu som glödtråd och lät dem lysa upp skyltfönstret till sin butik i New York.

Vad är det för gas i en glödlampa?

I kupan finns antingen ett vakuum eller en inert gas (ofta en ädelgas såsom argon), vars syfte är att minska tillgången på ämnen som glödtråden kan reagera med. I närvaro av exempelvis syrgas skulle glödtråden fatta eld och förbrännas på ett ögonblick.

Vad är Thomas A Edison känd för?

Den som har fått äran av att ha uppfunnit glödlampan, föregångare till dagens LED-lampor, är Thomas Alva Edison () som under 60 års ständigt arbete tog patent på över tusen uppfinningar. Förutom glödlampan gjorde Edison förbättringar på bland annat telefonen, telegrafen och skrivmaskinen.

Hur kom lampan till?

Idén att använda elektriciteten till belysning hade funnits länge. Den första elektriska lampan var båglampan. Den konstruerades av den engelske kemisten Sir Humphrey Davy () redan 1809. Han kopplade två koltrådar till ett batteri, så att den elektriska strömmen bildade en ljusbåge mellan koltrådarna.

Varför har man använt argon i glödlampor?

Argon används ofta som skyddsgas när kväve är för reaktivt och andra ädelgaser för dyra. Argon har en stor användning i glödlampor där den skyddar volframtråden från oxidering. Gasen används också som skyddsgas vid svetsning av till exempel järn där metallen annars hade reagerat med luftens syre på grund av hettan.

Vem uppfann glödlampan före Edison?

Joseph Wilson Swan demonstrerade sin uppfinning våren 1879, ett halvår innan den berömde Thomas Edison () visade upp sin. Edisons lampa hade också en glödtråd av bomull, men lyste några timmar längre än Swans.