:

Varför gör man sömn EEG?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Varför gör man sömn EEG?
  2. Vad kan ett EEG visa?
  3. Vad är Sömndeprivering?
  4. Vad är Astrocytom?
  5. Vad ser man på en EEG undersökning?
  6. Vad är fragmenterad sömn?
  7. Vilka blodprover visar om man har cancer?
  8. När cancer sprider sig till hjärnan?

Varför gör man sömn EEG?

Genom sömn-EEG vill man studera aktiviteten i hjärnbarken under insomnandet eftersom epileptisk aktivitet ofta visar sig då. EEG under sömn görs ofta om EEG i vaket tillstånd inte visat någon epileptisk aktivitet.

Vad kan ett EEG visa?

EEG – undersökning av den elektriska aktiviteten i hjärnan Vid denna undersökning registreras den elektriska aktiviteten i hjärnbarken. Undersökningen används vid utredning av sjukdomar i det centrala nervsystemet (epilepsi, andra anfallssymptom och inflammatoriska sjukdomar).

Vad är Sömndeprivering?

Det vanligaste sättet att få barnet att somna under undersökningen är sömndeprivering. Detta kan vara besvärligt för barnet och anhöriga, då det innebär att sömntiden natten innan måste minskas markant och barnet måste sedan hållas vaket fram till undersökningen.

Vad är Astrocytom?

Astrocytom är en tumör som ingår i gruppen av primära hjärntumörer som kallas gliom. De olika tumörtyperna inom gruppen gliom namnges efter vilken normal celltyp i hjärnans stödjevävnad, olika gliaceller, som de liknar mest.

Vad ser man på en EEG undersökning?

Aktiviteten i hjärnans nervceller kan avläsas under en EEG-undersökning. När undersökningen görs får du ha elektroder fästa mot hårbotten. EEG gör inte ont och du mår som vanligt efteråt.

Vad är fragmenterad sömn?

Störd sömn (insomni, dyssomni) i form av insom- ningsbesvär, fragmenterad sömn eller tidigt uppvak- nande utgör sammantaget ett påtagligt folkhälsopro- blem. Hela 25 procent av den vuxna populationen upp- lever sig ha någon typ av sömnbesvär, med en gradvis ökning med åldern.

Vilka blodprover visar om man har cancer?

Ett enskilt blodprov kan inte säkerställa om en person har cancer eller inte. Däremot kan blodprov påvisa ändrade värden som kan vara ett resultat av cancer. Det vanligaste är PSA-prov som mäter värdet i blodet av “Prostataspecifikt antigen” som utsöndras från just prostatan.

När cancer sprider sig till hjärnan?

Typiskt för lungcancer är att den sprids bland annat till hjärnan. Hos lungcancerpatienter upptäcks metastaser i hjärnan vanligen när patienten får typiska symtom på hjärntumörer såsom huvudvärk, krampanfall, dubbelseende eller förlamningssymtom. Huvudområdet undersöks jourmässigt med magnetkamera.