:

Vad visar neurografi?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad visar neurografi?
  2. Varför neurologisk undersökning?
  3. Vilka symtom kan ses vid neuropati?
  4. Hur går en neurografi till?
  5. Vad betyder neurologiska symptom?
  6. Vad är Neurologmottagning?
  7. Hur känns en nervskada?

Vad visar neurografi?

Genom neurografi kan läkaren undersöka hur nerverna fungerar. Oftast görs undersökningen om du har dålig känsel eller svårt att kontrollera vissa muskler.

Varför neurologisk undersökning?

Om patientens sensoriska och/eller motoriska neurobortfall är begränsat till en extremitet kan patologin vara lokaliserad i en perifer nerv, en nervrot, i ryggmärgen eller i hjärnan. En mera omfattande neurologisk undersökning av extremiteten kan hjälpa till att skilja mellan dessa alternativ.

Vilka symtom kan ses vid neuropati?

Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och gör att du gradvis får sämre känsel i fötterna och svårare att gå. Besvären kan senare komma också i underbenen. Det går oftast inte att bli helt bra igen, men du kan få behandling som minskar besvären.

Hur går en neurografi till?

Vid neurografi, som oftast utförs av en biomedicinsk analytiker (BMA), ges svaga elektriska impulser över den nerv som ska undersökas. I flertalet fall görs mätningen genom elektroder som sätts på huden. Vid motorisk neurografi placeras elektroder för registrering över en muskel som den aktuella nerven innerverar.

Vad betyder neurologiska symptom?

Neurologiska sjukdomar omfattar hundratals olika tillstånd i hjärna, ryggmärg samt nerver. De berör både de viljestyrda och de icke-viljestyrda delarna av nervsystemet. Neurologiska sjukdomar har skilda symptom och orsaker. De är ofta kroniska, kan försämras över tid och påverkar alla åldersgrupper.

Vad är Neurologmottagning?

Neurologmottagningen tar vi emot dig som har en komplicerad kronisk neurologisk sjukdom och som är i behov av sjukhusets multidisciplinära kompetens. Vi gör specialiserade utredningar av neurologiska symtom som exempelvis inkluderar magnetkamera, datortomografi och datscan.

Hur känns en nervskada?

Både en direkt skada på nerven och tryck på nerven gör att du kan få ont. Vid nervsmärta får du ofta förändrad känsla i till exempel huden. Smärtan kan även stråla ut i en arm eller ett ben. Ibland kan smärtan komma i attacker.