:

Är gabapentin smärtstillande?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är gabapentin smärtstillande?
  2. På vilka olika sätt kan man utreda en patients smärtproblematik?
  3. Varför är nervsmärta svårbehandlad?
  4. Hur snabbt verkar gabapentin mot smärta?
  5. Kan man ta Alvedon och gabapentin?

Är gabapentin smärtstillande?

I behandlingen av mycket kraftig smärta kombineras många läkemedel som har olika mekanismer. I tillägg till sedvanliga smärtstillande medel kan man använda till exempel gabapentin eller pregabalin.

På vilka olika sätt kan man utreda en patients smärtproblematik?

Utgångspunkten för bedömning av smärta, såväl akut som långvarig, är patientens egen erfarenhet och dess framförande till hälso- och sjukvårdspersonalen. Om patienten inte själv kan berätta om sin smärta kan smärtbedömningen göras genom att iaktta patientens beteende.

Varför är nervsmärta svårbehandlad?

Nervsmärta påverkas inte av kroppens egna smärthämmande ämnen eller vanliga smärtstillande läkemedel. Behandling av nervsmärta kräver därför andra åtgärder och läkemedel än behandling av vävnadsskadesmärta. Det är inte ovanligt att en cancerpatient har både vävnadsskadesmärta och nervsmärta.

Hur snabbt verkar gabapentin mot smärta?

Effekten på dessa läkemedel inträder ofta först inom några veckor. Gabapentin/Pregabalin (Lyrica) följs upp i takt med att behandlingen trappas upp långsamt. En individuell måldos som ger bra effekt utan biverkningar titreras fram i kontakt med patienten.

Kan man ta Alvedon och gabapentin?

Premedicinering (”protective premedication”) hos vuxna: om vikt ≥ 80 kg och ålder ≤ 65 år: Gabapentin 1500 mg (5 kapslar 300 mg) om vikt < 80 kg och ålder ≤ 65 år: Gabapentin 900 mg (3 kapslar 300 mg) om vikt ≤ 50 kg och/ eller ålder > 65 år: Gabapentin 600 mg (2 kapslar 300 mg) Gabapentin kan kombineras med ...