:

Vad brinner med lila låga?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad brinner med lila låga?
 2. Vad brinner med grön låga?
 3. Varför blir det Grön eld?
 4. Vilken Lågfärg har natrium?
 5. Vad är det blåa i lågan?
 6. Var är det varmast i en låga?
 7. Vart är det varmast i en låga?
 8. När något brinner alstras värmeenergi och?
 9. Vilken färg är varmast i elden?
 10. Vilket är det okända saltets andra jon?
 11. Hur kan man identifiera metalljoner med hjälp av Lågfärg?
 12. Var i ljuslågan är det varmast?
 13. Vad består lågan av då ett fast ämne brinner?
 14. Varför är det blått i ljuslågan?
 15. Vilken gas brinner varmast?

Vad brinner med lila låga?

Kaliumklorat, KClO3, är ett lättlösligt salt, som på grund av kloratjonens starkt oxiderande förmåga tillsammans med brännbara ämnen kan bilda explosiva blandningar. Kaliumklorat brinner ej av sig själv. För detta krävs ett bränsle. I kombination med ett bränsle brinner blandningen med en svagt lila låga.

Vad brinner med grön låga?

Natriumklorid (vanligt salt), NaCl, ger orange eld. Kopparsulfat, CuSO4, ger grön eld.

Varför blir det Grön eld?

Men om det finns mycket syre omkring blir temperaturen högre. Elden blir då blå. Eld kan också få andra färger om speciella ämnen finns i närheten. Ämnet klor, till exempel, gör flammorna gröna.

Vilken Lågfärg har natrium?

Närvaro av även mycket små mängder av vissa metalljoner i en låga ger tydlig färg åt lågan. Detta kan användas för att identifiera olika metaller. Till exempel ger natrium varmgul färg och kalium en kallt röd färg.

Vad är det blåa i lågan?

Blått ljus kommer från deexcitationer som frigör mycket energi. Att elektronerna har hög energi kan bero på att elden är väldigt varm, men det är inte bara färgen som avgör hur varm elden är. Ett vanlig stearinljus är t ex varmast högst upp i lågan. Där är elden gul medan den är blå intill veken.

Var är det varmast i en låga?

Längst ner är lågan ljust blå. Temperaturen i den mörka zonen är ganska låg, omkring 600 °C, och ökar till omkring 1200 °C i mitten av det gula området. Den högsta temperaturen, 1400 °C återfinner man i den övre ytterkanten av den lysande gula delen av lågan.

Vart är det varmast i en låga?

Jo lågan är ju ihålig. Den är det eftersom den behöver syre för att brinna, alltså kan endast den delen av lågan som är närmast luften brinna bra. Som Ewok skrev eller citerade så är toppen varmast eftersom den har full förbränning, inget hålrum.

När något brinner alstras värmeenergi och?

När syret reagerar med bränslet så sker en förbränning, vilket innebär att kol och syre bildar koldioxid och väteatomer i bränslet reagerar med syre till vatten. Har vi ett "rent" bränsle, så blir reaktionsprodukterna bara koldioxid och vatten. Förbränningsreaktionen är exoterm, dvs. avger värmeenergi.

Vilken färg är varmast i elden?

Ljuslågans olika färger Längst ner är lågan ljust blå. Temperaturen i den mörka zonen är ganska låg, omkring 600 °C, och ökar till omkring 1200 °C i mitten av det gula området. Den högsta temperaturen, 1400 °C återfinner man i den övre ytterkanten av den lysande gula delen av lågan.

Vilket är det okända saltets andra jon?

Man kan förstås också göra tvärt om. Vill vi undersöka om ett salt innehåller silverjoner löser vi helt enkelt upp det i vatten och tillsätter en lösning med kloridjoner. Bildas en vit fällning tyder det på att saltet innehåller silverjoner. Kloridjoner kan alltså användas som reagens på silverjoner.

Hur kan man identifiera metalljoner med hjälp av Lågfärg?

Olika metaller ger olika lågfärger. Det beror på att deras elektronstrukturer är olika, och när de exciteras för att sedan falla tillbaka till sitt naturliga tillstånd igen avger de ljus. Man kan säga att varje metall har sin egen "ljussignatur". Det kan man utnyttja för att identifiera metalljoner i ett salt.

Var i ljuslågan är det varmast?

Ljuslågans olika färger Temperaturen i den mörka zonen är ganska låg, omkring 600 °C, och ökar till omkring 1200 °C i mitten av det gula området. Den högsta temperaturen, 1400 °C återfinner man i den övre ytterkanten av den lysande gula delen av lågan.

Vad består lågan av då ett fast ämne brinner?

Vad består lågan huvudsakligen av då ett fast ämne brinner? Brinnande gaser.

Varför är det blått i ljuslågan?

Blått ljus kommer från deexcitationer som frigör mycket energi. Att elektronerna har hög energi kan bero på att elden är väldigt varm, men det är inte bara färgen som avgör hur varm elden är. Ett vanlig stearinljus är t ex varmast högst upp i lågan. Där är elden gul medan den är blå intill veken.

Vilken gas brinner varmast?

Syre i jordskorpan

ämnehalt i jordskorpan
syre45,5 %
kisel27,2 %
aluminium8,3 %
järn6,2 %