:

Vad ska man kunna i matte 3b?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska man kunna i matte 3b?
 2. Vad ingår i matte 3c?
 3. Vad motsvarar matematik 3?
 4. Hur ser matte 3b ut?
 5. Är det värt att läsa matte 3b?
 6. Vilka program läser matte 1c?
 7. Vad motsvarar matte 3a?
 8. Måste man läsa matte 3?

Vad ska man kunna i matte 3b?

Kursen Matematik 3b ger dig kunskaper om:

 • Algebra (fördjupande kunskaper).
 • Geometrisk summa och linjär optimering med tillämpningar.
 • Derivator.
 • Exponentialfunktioner och talet e.
 • Primitiva funktioner och integraler.

Vad ingår i matte 3c?

Matte 3

 • Polynom och ekvationer. I kapitlet om polynom och ekvationer repeterar vi viktiga begrepp och lösningsmetoder, samt fördjupar oss i studiet av funktioner. ...
 • Derivata. ...
 • Derivatan och grafen.
 • Integraler. ...
 • Trigonometri.
 • Nationella prov.
 • Övningsexempel.

Vad motsvarar matematik 3?

Enligt det nya betygssystemet motsvarar matte c, matte 3b eller 3c. Det beror på vilken inritkining du gick när du läste på gymnasiet. Läs mer om det nya betygssystemet här och vilka kurser som motsvarar vilka. Om du vill läsa på komvux är det din hemkommun där du är skriven som du ska kontakta.

Hur ser matte 3b ut?

I Matematik 3b ingår även en fördjupning av talföljder. En följd av tal, där kvoten $k$ av två på varandra följande tal är konstant hela talföljden, kallas för en geometrisk talföljd. Talen i talföljden kallas också för element. Det första talet i talföljden betecknas $a_1$ .

Är det värt att läsa matte 3b?

Godkänt betyg i matte 3 krävs för särskild behörighet till ekonomiutbildningar på högskolenivå, bl. a till civilekonomprogrammet och till utbildningar som leder till yrket Fastighetsmäklare.

Vilka program läser matte 1c?

Den motsvarande mattekurs som ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet heter matte 1b. När du läser teknik- och naturvetenskapsprogrammet heter kursen matte 1c.

Vad motsvarar matte 3a?

Matematik 3a bygger på kurserna Matematik 3b och Matematik 3c eller Matematik 2c. Kursen är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till Matematik 3a.

Måste man läsa matte 3?

Man behöver oftast ha läst upp till minst Matematik 3 för att vara behörig till en naturvetenskaplig utbildning, ofta även matematik 4. Man behöver inte läsa till Matematik 1b/c, utan det går bra att gå från Matematik 1a direkt till Matematik 2b eller 2c och sedan vidare till Matematik 3b eller 3c.