:

Vad är GnRH analog?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är GnRH analog?
 2. Vad är Kastrationsbehandling?
 3. Vilken effekt har GnRH analoger vid prostatacancer?
 4. Vad betyder Mellanrisk för prostatacancer?
 5. Vad är Antihormoner?
 6. Vad beror högt PSA på?
 7. Vad är orsaken till prostatacancer?
 8. Kan män bota spridd prostatacancer?
 9. Hur många gånger strålas män för prostatacancer?
 10. Vilka är de vanligaste komplikationerna efter en prostataoperation?
 11. Är tamoxifen cytostatika?

Vad är GnRH analog?

De läkemedel som används för hormonell behandling (GnRH-analoger) ges som injektioner. De fungerar genom att de motverkar ett annat hormon som styr tillverkningen av testosteron. Den första tiden brukar detta medel kombineras med läkemedel (antiandrogener) som minskar tumörcellernas förmåga att ta upp testosteron.

Vad är Kastrationsbehandling?

Kastrationsbehandling kan göras kirurgiskt genom att operera bort testiklarna eller medicinskt (GnRH-analoger, GnRH- antagonister) som ges i sprutform varje, var tredje månad eller halvårsvis, se nedan.

Vilken effekt har GnRH analoger vid prostatacancer?

Fjärrmetastaserad prostatacancer bör behandlas med kirurgisk kastration eller GnRH-analog (⊕⊕⊕). Patienter med svåra smärtor, obstruktion av övre urinvägar eller neurologiska symtom bör i första hand behandlas med kirurgisk kastration eller GnRH-antagonist (⊕⊕⊕).

Vad betyder Mellanrisk för prostatacancer?

De flesta män som får diagnosen prostatacancer har inga symtom av cancern; de har fått sin diagnos på grund av ett förhöjt PSA-värde. En mycket stor andel av den prostatacancer som diagnostiseras efter PSA-testning är så kallad lågrisk eller mellanrisk, med god prognos på många års sikt även utan behandling.

Vad är Antihormoner?

Adjuvant antihormonell behandling bidrar kraftigt till den förbättrade överlevnaden vid hormonkänslig bröstcancer. Den rekommenderade behandlingstiden är lång och biverkningar kan påverka livskvaliteten hos såväl unga som äldre kvinnor.

Vad beror högt PSA på?

PSA-värdet kan nämligen vara förhöjt av flera andra orsaker än prostatacancer – vanligast är så kallad godartad prostataförstoring, en inflammation i prostata, så kallad prostatit, eller sviterna efter en urinvägsinfektion. Ett förhöjt PSA-värde är därför bara en indikation till fortsatt utredning.

Vad är orsaken till prostatacancer?

Orsaker till prostatacancer Vi vet att ärftlighet är en faktor – risken att drabbas är större för män som har bröder, fäder, farbröder och farfäder som har fått diagnosen. Livsstil och olika miljöfaktorer spelar också in. Som så ofta är övervikt, brist på motion och rökning vanliga riskfaktorer.

Kan män bota spridd prostatacancer?

Spridd prostatacancer kan numera behandlas effektivt. Den nyaste, än så länge experimentella, behandlingen med 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA har visat sig vara effektiv vid behandling av prostatacancer som spritt sig i skelettet och till andra organ.

Hur många gånger strålas män för prostatacancer?

Behandling. Strålbehandlingen ges en gång per dag, måndag-fredag, 5 dagar i veckan, i fem veckor. Totalt blir det 25 behandlingar. Vid varje behandling ges 2 Gy strålning och sammanlagt blir det 50 Gy för den yttre behandlingen.

Vilka är de vanligaste komplikationerna efter en prostataoperation?

Efter en operation får de flesta ett litet eller måttligt urinläckage som avtar under några månader medan musklerna i bäckenbotten tränas upp. Några får större läckage. Det kan även läcka urin vid orgasm. En femtedel har ett litet läckage vid vissa tillfällen, och omkring en av tio har kvar ett besvärande urinläckage.

Är tamoxifen cytostatika?

Tamoxifen i kombination med cytostatika ger en ökad risk för tromboemboliska komplikationer. Användning av tamoxifen i kombination med en aromatas-hämmare som adjuvant behandling har inte visat förbättrad effekt jämfört med endast tamoxifen. En fallrapport talar för att tamoxifen kan hämma metabolismen av fenytoin.