:

Kan man hävda att människan har ett egenvärde inom hinduismen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Kan man hävda att människan har ett egenvärde inom hinduismen?
 2. Hur många gånger ber man inom hinduismen?
 3. Hur ser man på gud inom hinduism?
 4. Hur påverkar dharma människosynen?
 5. Vad är lidande och vad orsakar lidande enligt buddhismen Hur blir människan fri från lidande?
 6. Hur tycker en hindu att man ska leva?
 7. Hur kan en hindu förklara det orättvisa kastsystemet?
 8. Vem tror hinduismen på?
 9. Hur tas den döde omhand enligt hinduismen?
 10. Vad heter buddhismens gud?
 11. Vad är vedaböckerna för något?
 12. Hur kan man förklara dharma?
 13. Vilka är de fyra Huvudkasten?
 14. Vad är lidandet inom buddhismen?
 15. Vad kommer hinduism från?
 16. Vad är hinduismen i Indien och Nepal?
 17. Vad är hinduismen unik?

Kan man hävda att människan har ett egenvärde inom hinduismen?

Strikt taget finns det enligt hinduismen inget egenvärde i att återfödas gång på gång. Tvärtom, man tänker sig att kedjan av återfödelser är oändlig bakåt, och att det där- för inte finns någon anledning att eftersträva ytterligare födslar.

Hur många gånger ber man inom hinduismen?

Samsara - ett evigt kretslopp av födelse, död och återuppståndelse. Inom hinduismen råder en cyklisk tidsuppfattning. Det existerar därför inte någon början eller något slut.

Hur ser man på gud inom hinduism?

Enligt hinduismen utgår allt från Gud. Den högsta gudomen är evig och opersonlig. Men den kan också vara en gud som är en person, oftast guden Vishnu, guden Shiva eller Gudinnan.

Hur påverkar dharma människosynen?

Det kan vara svårt att nå alla fyra målen samtidigt. Men om det inte går så är dharma och moksha de viktigaste av dem. Människor är enligt hinduismen varken goda eller onda, men vissa handlingar är bättre än andra. Och de handlingar som man utför i ett liv påverkar senare liv.

Vad är lidande och vad orsakar lidande enligt buddhismen Hur blir människan fri från lidande?

Buddhismens lära Buddha lärde ut att människans liv är ett enda "lidande" eftersom livet är så växlande och osäkert samtidigt som vi som människor aldrig blir nöjda utan hela tiden strävar efter mer (ett slags konstant tillstånd av disharmoni). Människan känner frid först när alla begär och önskningar försvunnit.

Hur tycker en hindu att man ska leva?

En hindu söker renhet till kropp och själ. Det är därför viktigt att noggrant följa alla föreskrifter. Men för att nå målet, dvs befrielse från återfödelse, måste man också leva i enlighet med vissa ideal: att inte skada något levande väsen (ickevåld)

Hur kan en hindu förklara det orättvisa kastsystemet?

Det hinduiska kastsystemet delar in människorna i olika grupper (kaster). Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala indelningen i kaster avgör vilka människor som får umgås, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som finns att välja på.

Vem tror hinduismen på?

Hinduismens viktigaste gudar Det finns miljontals gudar inom hinduismen. Det finns gudar som bara dyrkas i en enda by. Andra är kända i hela Indien. Man brukar tala om tre huvudgudar och dessa är Brahma, Vishnu och Shiva...

Hur tas den döde omhand enligt hinduismen?

Hinduerna upplever att det i allt och överallt finns en gudomlig kraft, Brahman, världssjälen som aldrig kan dö eller förstöras. Människans själ (atman) är en del av världssjälen. Vid döden befrias själen från kroppen och den flyttar över i en ny kropp som just ska födas, i ett evigt kretslopp.

Vad heter buddhismens gud?

Buddhismen är en av de fem världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva.

Vad är vedaböckerna för något?

Vedalitteraturen är skriven på sanskrit och anses ha tillkommit mellan åren 15 f.Kr. Stridsscen ur det jättelika diktverket Mahabharata. Vedaböckerna består av flera samlingar. Äldst är Rigveda (sångernas veda) där vissa partier anses ha tillkommit före ariernas invandring (ca 1500 f.Kr).

Hur kan man förklara dharma?

Dharma (lära, sanning) betecknar dels Buddhas lära, dels "den av Buddha upptäckta i tillvaron inneboende lagen". Duhkha betyder egentligen "det som går trögt" och brukar översättas med ord som lidande, smärta, obehag, disharmoni.

Vilka är de fyra Huvudkasten?

Människor är alltså uppdelade i olika kaster som har olika värde och det finns fyra huvudkaster plus de kastlösa:

 • brahminer (präster)
 • kshatriya (krigare/adel)
 • vaishya (köpmän, hantverkare, bönder)
 • sudra (tjänstefolk)

Vad är lidandet inom buddhismen?

Buddhismens lära Buddha lärde ut att människans liv är ett enda "lidande" eftersom livet är så växlande och osäkert samtidigt som vi som människor aldrig blir nöjda utan hela tiden strävar efter mer (ett slags konstant tillstånd av disharmoni). Människan känner frid först när alla begär och önskningar försvunnit.

Vad kommer hinduism från?

Begreppet hinduism kommer, via persiskans Hindū, från sanskrit-ordet Sindhu, ett gammalt namn på floden Indus. Med Hindū menades folket som bor bortom floden Indus. På arabiska blev ordet al-Hind och därifrån överfördes det till europeiska språk.

Vad är hinduismen i Indien och Nepal?

Hinduismen utövas framför allt i Indien och Nepal. På Sri Lanka är den den största religionen bland tamilerna. 81 procent av Indiens invånare är hinduer (muslimerna utgör 11 procent, de övriga är kristna eller sikher, och buddhismen som en gång uppstod i Indien är på väg tillbaka).

Vad är hinduismen unik?

Hinduism eller Sanatana Dharma är ett kollektivt namn för Indiska traditioner, religiös och filosofisk tro. Det är det främsta trossystemet i Indien med fler än 1 miljard anhängare. Vad som gör Hinduismen så unik är att det inte finns någon grundare då religionen växte fram under flera år från de vediska religionerna.