:

Hur ska man leva för att nå nirvana?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska man leva för att nå nirvana?
  2. Vad är en sangha?
  3. Måste man dö för att nå nirvana?
  4. Hur ser man på människan i buddhismen?
  5. Vad är en bodhisattva är det något alla buddhister tror på?
  6. Vad är Benarespredikan?
  7. Vilka tre delar innehåller Tripitaka?

Hur ska man leva för att nå nirvana?

Nirvana: En slags tillstånd av mental upplysning. Nirvana uppnås efter att man släckt (lärt sig avstå) alla begär och lockelser i livet. Begärens utslocknande innebär återfödelsens slut (frälsning).

Vad är en sangha?

Sangha: I Östasien syftar sangha i regel på den buddhistiska gemenskapen av munkar och/eller nunnor. Bland västvärldens buddhister kan begreppet ibland syfta på hela den buddhistiska gemenskapen (inkl. munkar, nunnor och lekmän).

Måste man dö för att nå nirvana?

Det är något upphöjt, formlöst och evigt. Nirvana kan uppnås redan i detta livet av en munk som nått långt. En sådan person är mycket vördad. Enligt traditionen återföddes Buddha själv 547 gånger innan han nådde fram till detta stadium.

Hur ser man på människan i buddhismen?

Buddha menade att människan är uppbyggd av fem olika slags dharmas. Vad är synen världen? Buddhismens grundläggande världsbild går ut att alla varelser och företeelser i universum hör ihop och är ömsesidigt beroende av varandra. Man ser världen och tiden som en cirkel.

Vad är en bodhisattva är det något alla buddhister tror på?

En bodhisattva är inom buddhismen en varelse som strävar efter att bli en samyaksambuddha.

Vad är Benarespredikan?

Benarespredikan: Buddhas första predikan efter upplysningen. Buddha höll den för de fem munkar som tidigare varit hans följeslagare. I Benarespredikan finns de viktigaste delarna av Buddhas lära. Dharma (lära, sanning) betecknar dels Buddhas lära, dels "den av Buddha upptäckta i tillvaron inneboende lagen".

Vilka tre delar innehåller Tripitaka?

De tre korgarna är följande :

  • Vinaya-pitaka ("Disciplinkorgen"), innehåller bland annat regler för munkar och nunnor.
  • Sutta-pitaka, innehåller lärdomar tillskrivna Shakyamuni Buddha, men även lärdomar tillskrivna hans lärjungar.
  • Abhidhamma-pitaka, en systematisering av buddhismens filosofi, metafysik, lärdomar, etc.