:

Hur långt marscherar man i lumpen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt marscherar man i lumpen?
 2. Vem kan Krigsplaceras?
 3. Hur man tränar för Isokai?
 4. Hur mycket väger packningen i lumpen?
 5. Kan jag bli krigsplacerad igen?
 6. Kan man bli krigsplacerad?
 7. När får man svar Efter mönstring?
 8. Hur tungt är Isokai testet?

Hur långt marscherar man i lumpen?

Nio mil lång marsch - Försvarsmakten.

Vem kan Krigsplaceras?

Du kan bli krigsplacerad som värnpliktig om du har:

 • genomfört grundutbildning som värnpliktig,
 • genomfört annan militär utbildning,
 • slutat din anställning i Försvarsmakten och har längre grundutbildning än 60 dagar eller annan militär utbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Hur man tränar för Isokai?

ISOKAI-testet Börja träna i god tid inför testerna. Det är viktigt att du tränar allsidigt och balanserat. Som stöd kan du skriva ut en lista på övningarna där du fyller i antal repetitioner och/eller vikt för respektive övning.

Hur mycket väger packningen i lumpen?

Utrustningen består av vapen, stridsutrustning, och stridspackning och väger ungefär 20 kilo, vilket kan kännas ganska tungt för den som är ovan.

Kan jag bli krigsplacerad igen?

Du kan vara krigsplacerad i 10 år från det senaste tillfället du tjänstgjorde i Försvarsmakten. Kan man ha flera krigsplaceringar? En individ kan bara ha en krigsplacering. Den senast meddelade är den som gäller.

Kan man bli krigsplacerad?

Försvarsmakten har rätt att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. Försvarsmakten avgör vilka förband som ska övas vilket också styr behovet av personal. Plikt- och prövningsverket är ansvarig för att kalla värnpliktig personal.

När får man svar Efter mönstring?

Senast fyra månader efter mönstringen får du ditt slutgiltiga besked.

Hur tungt är Isokai testet?

Samtidigt är det ett test som anses ha låg skaderisk i utförandet. Styrketestet, precis som cykeltestet, är indelat i nio kravnivåer (Stanine). Dessa nivåer är strukturerade på ett sådant sätt att majoriteten av alla testade, 70%, ska återfinnas i nivåerna fem (5) till åtta (8).