:

Kan man byta namn och efternamn?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Kan man byta namn och efternamn?
 2. Får man byta efternamn hur man vill?
 3. Hur lång tid tar det att ändra efternamn?
 4. Vill lägga till ett andranamn?
 5. Hur lång tid tar det för namnändring att gå igenom?
 6. Vem godkänner namnbyte?
 7. Hur vet man att namnbytet gått igenom?
 8. Kan jag ta min mormors efternamn?
 9. När ska man skicka in Efternamnsbyte?
 10. Kan man lägga till ett förnamn?
 11. Kan man ha en bokstav som mellannamn?
 12. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera namn?
 13. Vilka efternamn är skyddade?
 14. Vad är ett fullständigt namn?
 15. Måste man byta bankkort när man byter efternamn?

Kan man byta namn och efternamn?

Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel kan du byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Du kan byta efternamn flera gånger. Vissa namnansökningar har en avgift, medan andra är avgiftsfria.

Får man byta efternamn hur man vill?

Ett efternamn är ett personnamn enligt 1 § NamnL och kan enligt 3 § NamnL ändras genom en ansökan till Skatteverket. Enligt 37 § NamnL ska ansökan innehålla uppgifter om sökandens nuvarande namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det namn som man vill byta till och det som gör att man ska få byta till namnet.

Hur lång tid tar det att ändra efternamn?

Om ansökan kommer in till Skatteverket senast samma dag som vigseln äger rum förvärvas namnet redan från vigseldagen. Om ansökan kommer in senare förvärvas namnet från registreringsdagen (35 § PNL).

Vill lägga till ett andranamn?

Du kan inte ansöka om ett mellannamn, eftersom reglerna för mellannamn har ändrats....Du kan också göra följande ändringar:

 1. Du kan ansöka om att ta bort ditt mellannamn.
 2. Du kan ansöka om att omvandla ditt mellannamn till ett efternamn.
 3. Du kan ansöka om att omvandla ditt mellannamn till en del av ett dubbelt efternamn.

Hur lång tid tar det för namnändring att gå igenom?

Att byta till ett namn som någon av dina föräldrar haft tar ungefär 14 veckor. Att byta till ett efternamn man haft tidigare eller ett efternamn med koppling till en förälder kan ta 3-4 månader. Om du byter till ett nybildat efternamn tar det cirka 5 månader.

Vem godkänner namnbyte?

Den rättsliga regleringen för byte av namn regleras i lag om personnamn (namnlagen). Ansökan om byte av namn sker hos Skatteverket, där det finns olika blanketter beroende på vilket namnbyte som ska göras.

Hur vet man att namnbytet gått igenom?

Du behöver förnya dina id-handlingar som pass, legitimation och körkort när du har bytt namn. Transportstyrelsen skickar information till dig när du har gjort ditt namnbyte. Läs på Polisens webbplats om hur du gör för att förnya ditt pass.

Kan jag ta min mormors efternamn?

Om namnet funnits i släkten i rakt uppstigande led i minst två generationer talar det alltså för att det vore möjligt för dig att byta till din mormors efternamn. Hur går man till väga? Enligt 3 § namnlagen ska den som vill ändra namn ansöka om det hos Skatteverket.

När ska man skicka in Efternamnsbyte?

Efternamnsbytet kan göras när som helst, eftersom bytet inte görs automatiskt i samband med skilsmässan. Man kan välja att byta genast efter skilsmässan eller flera år senare. Beslutet om efternamnet behöver inte vara förhastat.

Kan man lägga till ett förnamn?

Du kan lägga till, byta, ändra ordningsföljd eller ta bort förnamn genom en ansökan till Skatteverket. Du kan byta förnamn flera gånger och du behöver inte behålla något ursprungligt förnamn. Ett förnamn får inte vara sådant att det kan uppfattas som stötande eller kan leda till obehag för den som ska ha det.

Kan man ha en bokstav som mellannamn?

Det är lagligt att ge sitt barn ett förnamn som består av en enda bokstav. Det fastställer en domstol i Uppsala, trots Skatteverkets protester. Ett föräldrapar ville att deras son skulle få bokstaven J som andranamn och han skulle då heta Gustav J.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera namn?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen.

Vilka efternamn är skyddade?

Allmänt kända namn För att namnen ovanför ska vara skyddade krävs att de är allmänt kända i Sverige. Namnet ska ha varit av viss historisk betydelse i landet eller på något annat sätt vara så känt att det är olämpligt att någon som inte är släkt med namnbäraren får ett varumärke som består helt eller delvis av namnet.

Vad är ett fullständigt namn?

Personnamn definieras som namn på enskild, mänsklig individ. Personnamnen kan delas in i officiella personnamn (tidigare även borgerliga namn) och inofficiella personnamn (även kallade binamn, tidigare oäkta namn). Namnskicket varierar i olika tider, länder och kulturer.

Måste man byta bankkort när man byter efternamn?

Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.