:

När ska man ansöka om permanent uppehållstillstånd?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När ska man ansöka om permanent uppehållstillstånd?
  2. När ska man förnya Uppehållstillståndskort?
  3. Vad innebär ett permanent uppehållstillstånd?
  4. Finns permanent uppehållstillstånd?
  5. Måste man ha permanent Uppehållstillståndskort?

När ska man ansöka om permanent uppehållstillstånd?

När du har haft uppehållstillstånd i minst tre år kan du få permanent uppehållstillstånd. Eftersom uppehållstillstånd generellt beviljas för två år i taget, och du bara kanpermanent uppehållstillstånd när du ansöker om förlängning, kan du vanligtvis ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år.

När ska man förnya Uppehållstillståndskort?

Kortets giltighetstid Ett uppehållstillståndskort för permanent uppehållstillstånd gäller i tre år, men om du har ett tillstånd som varaktigt bosatt i EU gäller ditt uppehållstillståndskort i fem år. Fem års giltighetstid gäller också uppehållstillståndskort som är utfärdade innan 1 januari 2022.

Vad innebär ett permanent uppehållstillstånd?

Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

Finns permanent uppehållstillstånd?

För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska du ha haft uppehållstillstånd för forskning i minst fyra år under en sjuårsperiod. Om det behövs kan även tid med uppehållstillstånd för arbete eller forskarstudier inräknas.

Måste man ha permanent Uppehållstillståndskort?

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet.