:

Hur långt efter kan man anmäla till IVO?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt efter kan man anmäla till IVO?
 2. Hur anmäler man till patientnämnden?
 3. Vart kan man som patient vända sig om man anser att man blivit felaktigt behandlad i tandvården?
 4. Kan man polisanmäla en läkare?
 5. Vad händer om man blir anmäld till IVO?
 6. Vad är ett allvarligt missförhållande?
 7. Kan man byta läkare om man inte är nöjd?
 8. Vad är Tandvårdslagen?
 9. När kan man anmäla en läkare?
 10. Är IVOS beslut offentliga?
 11. Vad krävs för att IVO ska utreda?
 12. Vad menas med missförhållanden och påtagliga risker?
 13. Vilka omfattas av rapporteringsskyldigheten lex Sarah?

Hur långt efter kan man anmäla till IVO?

Det är patientsäkerhetslagen som styr vad IVO ska utreda. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen har inträffat.

Hur anmäler man till patientnämnden?

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det ska också finnas information på regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden. Patientnämnderna tar emot klagomål på hälsovård och sjukvård som drivs av regioner, eller som har avtal med regionen.

Vart kan man som patient vända sig om man anser att man blivit felaktigt behandlad i tandvården?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Kan man polisanmäla en läkare?

Det står er fritt att göra en polisanmälan mot läkaren, men för att anmälan ska leda vidare måste man kunna bevisa att läkaren med avsikt velat skada er mor och det verkar inte troligt.

Vad händer om man blir anmäld till IVO?

Vad är ett allvarligt missförhållande?

Kan man byta läkare om man inte är nöjd?

Vad är Tandvårdslagen?

När kan man anmäla en läkare?

Är IVOS beslut offentliga?

Vad krävs för att IVO ska utreda?

Vad menas med missförhållanden och påtagliga risker?

Vilka omfattas av rapporteringsskyldigheten lex Sarah?