:

När räknas det som en ny sjukperiod?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När räknas det som en ny sjukperiod?
  2. När får man sjukpenning igen efter utförsäkring?
  3. Kan man få ersättning för kronisk sjukdom?
  4. Hur räknas återinsjuknande?
  5. Hur lång tid tar det innan man blir utförsäkrad?
  6. Vad är en Friskanmälan?
  7. Vad kan man säga när man ska sjukanmäla sig?
  8. Måste jag säga vad jag är för sjuk?

När räknas det som en ny sjukperiod?

Om det har gått fem kalenderdagar eller mer när medarbetaren blir sjuk igen, får hen en ny karensdag och en ny sjuklöneperiod påbörjas. Om medarbetaren blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från att en tidigare sjukperiod har avslutats, så räknas de dagarna ihop till en och samma sjuklöneperiod.

När får man sjukpenning igen efter utförsäkring?

Efter 180 dagar utreder Försäkringskassan om medarbetarens arbetsförmåga ska bedömas mot normalt förekommande arbeten eller annat lämpligt tillgängligt arbete. Om vår utredning visar att medarbetaren kan klara ett annat arbete, upphör rätten till sjukpenning efter 180 dagar.

Kan man få ersättning för kronisk sjukdom?

Den kan få om du har en skada, sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta heltid i något arbete som finns på arbetsmarknaden. Du kan även bostadstillägg om din sjukersättning är låg. Merkostnadsersättning. Den kan du om du har stora kostnader på grund av din sjukdom.

Hur räknas återinsjuknande?

Hur lång tid tar det innan man blir utförsäkrad?

Vad är en Friskanmälan?

Vad kan man säga när man ska sjukanmäla sig?

Måste jag säga vad jag är för sjuk?