:

Är escitalopram bättre än citalopram?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är escitalopram bättre än citalopram?
  2. När hjälper Cipralex?
  3. Kan man ta antidepressiva hela livet?
  4. What are the side effects of Celexa and Lexapro?
  5. How effective is Celexa (citalopram)?
  6. What is the difference between escitalopram and Lexapro?
  7. Can you take Celexa if you have bradycardia?

Är escitalopram bättre än citalopram?

Escitalopram har påståtts ha bättre effekt än citalopram. Det påstås även att detta konsekvent är visat i kliniska studier. En analys av publicerade randomiserade studier som jämförde escitalopram och citalopram beträffande effekten vid egentlig depression gjordes.

När hjälper Cipralex?

Cipralex används för att behandla depression (allvarliga depressionsepisoder) och ångeststörningar såsom paniksyndrom med eller utan agorafobi, socialt ångestsyndrom, generaliserat ångestsyndrom och tvångssyndrom. Det kan ta ett par veckor innan du börjar må bättre.

Kan man ta antidepressiva hela livet?

Hur länge bör man vara beredd på att behöva använda antidepressiva? – Det är individuellt, vissa kan behöva äta det livslångt precis som medicin mot diabetes. Men det är viktigt att tabletterna gör nytta.

What are the side effects of Celexa and Lexapro?

Side Effects. Common side effects include: drowsiness, ejaculatory disorder, nausea, insomnia, and diaphoresis. See the full Celexa side effects document. Common side effects include: diarrhea, drowsiness, ejaculatory disorder, headache, insomnia, nausea, and delayed ejaculation. See the full Lexapro side effects document.

How effective is Celexa (citalopram)?

View side-by-side comparisons of medication uses, ratings, cost, side effects and interactions. Celexa is an effective antidepressant but it may cause more side effects than other SSRIs, such as escitalopram. 20 mg/day is the maximum recommended dosage for seniors older than 60 years, people...

What is the difference between escitalopram and Lexapro?

Citalopram (Celexa) and escitalopram (Lexapro) are similar SSRI medications that treat depression. You can get both medications as pills or liquids.

Can you take Celexa if you have bradycardia?

Celexa is not recommended for patients with pre-existing heart problems such as bradycardia or congenital long QT syndrome, low potassium or magnesium levels, a recent MI, or with uncompensated heart failure Celexa was FDA approved in 1998 and Lexapro was FDA approved in 2002.