:

Varför dör igelkottar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Varför dör igelkottar?
  2. När går igelkotten i vinterdvala?
  3. Vad kan igelkottar inte äta?
  4. Hur stor är igelkotten?
  5. Hur många kullar får igelkotten?
  6. Vad är naturliga fiender till igelkotten?

Varför dör igelkottar?

Hoten mot igelkotten är flera. I april 2020 klassades igelkotten som NT, Nära hotad på Artdatabankens rödlista. Hoten mot igelkotten är flera. Ett mer storskaligt jordbruk, miljögifter i marken samt ökad trafik på landsvägar ledde till att den fridlystes 1972.

När går igelkotten i vinterdvala?

Igelkotten bygger sin vinterboning av hårt packade löv och torrt gräs, gärna under en buske eller en trappa. Därinne ligger den hoprullad från oktober till mars-april, även om den vaknar till ibland och faktiskt ofta byter bo någon gång under vintern.

Vad kan igelkottar inte äta?

Om man absolut vill ge mat åt en igelkott, kan man bjuda på kokt kött eller fisk i små bitar. Det är viktigt att inte mata igelkottar med vanlig mjölk, eftersom deras magar inte kan smälta mjölken. Salt eller saltad mat är också skadligt för igelkottar.

Hur stor är igelkotten?

Om igelkotten känner sig hotad så rullar den ihop sig till en liten taggboll. De väger mellan 0,35-1,5 kg och är cirka 20-30 cm lång. Spår. Igelkotten har fem tår. Spillningen är ofta i form av små bruna eller svarta korvar.

Hur många kullar får igelkotten?

Igelkotten kan få flera kullar under säsongen med samma eller olika parnter. Ungefär en månad efter parningen föds ungarna. Kullarna består normalt av 3-5 ungar. Under den första månaden håller sig ungarna vid mamman men börjar sedan successivt vandra iväg på egna upptåg.

Vad är naturliga fiender till igelkotten?

Berguven utgör en naturlig fiende till igelkotten. Även när igelkotten är helt ihoprullad är den inte fullständigt skyddad mot fiender. Till igelkottens naturliga fiender hör rovdjur som mård och räv. Kungsörn och berguv har tillräckligt långa och kraftiga klor för att döda en igelkott när den är helt ihoprullad.