:

Hur länge får man köra med en utlandsregistrerad bil i Sverige?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge får man köra med en utlandsregistrerad bil i Sverige?
  2. Hur lång är garantin när man köper en begagnad bil på en bilfirma?
  3. Hur länge har man garanti på begagnad bil?
  4. Hur länge får man köra med utländska plåtar?
  5. Vad täcker Bilgarantin?
  6. Vad innebär förlängd nybilsgaranti?
  7. Vad gör man om någon parkerat på min plats?
  8. Vad kostar tillfällig registrering?
  9. Får man köra i andra länder med svenskt körkort?

Hur länge får man köra med en utlandsregistrerad bil i Sverige?

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land och vistas tillfälligt i Sverige får du köra med en utlandsregistrerad bil i Sverige högst ett år.

Hur lång är garantin när man köper en begagnad bil på en bilfirma?

Du är skyddad av konsumentköplagen Lagen är tvingande vilket betyder att bilhandlaren inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Enligt konsumentköplagen har du till exempel alltid rätt att reklamera ett fel i tre år. Det gäller även om du har en köpt en begagnad eller väldigt billig bil av en bilhandlare.

Hur länge har man garanti på begagnad bil?

Du är skyddad av konsumentköplagen Konsumentköplagen gäller både när du köper en ny bil och begagnad bil oavsett hur mycket eller lite den kostar. Exempelvis har du alltid rätt att reklamera ett fel i tre år om det går att visa att felet fanns där vid köpet och du inte blev informerad om det.

Hur länge får man köra med utländska plåtar?

Om du importerar ett fordon för privat bruk till Sverige, får du köra fordonet i högst sju dagar från det datum då fordonet fördes in i landet, om du har en giltig utländsk registrering och en gällande utländsk trafikförsäkring. När du kör fordonet ska du ha med dig det utländska registreringsbeviset.

Vad täcker Bilgarantin?

Vagnskadegarantin du får vid köpet av en ny bil gäller i tre år från det datum bilen registrerats. Garantin ersätter till exempel skador som inträffat vid trafikolyckor, dikeskörningar och skadegörelse. Det räcker med att ha en halvförsäkring under perioden som vagnskadegarantin är gällande.

Vad innebär förlängd nybilsgaranti?

Förlängd nybilsgaranti gäller på samma sätt som ordinarie nybilsgaranti. Det finns inget krav på att bilen servats på märkesverkstad så länge man inte brustit i eventuellt rekommenderat underhåll eller kontroll av aktuell komponent.

Vad gör man om någon parkerat på min plats?

När annan bil parkerat på din parkeringsplats Du kan göra en polisanmälan för så kallat egenmäktigt förfarande. Andra myndigheter har rätt att flytta bilen, men då krävs att du gjort en polisanmälan.

Vad kostar tillfällig registrering?

Om ursprungskontrollen ska göras efter den sjunde dagen behöver du ett trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering. Ring oss på telefon 0771-655 655 om du behöver ett sådant bevis. Det kostar 800 kronor.

Får man köra i andra länder med svenskt körkort?

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste du förnya körkortet. Om du då är permanent bosatt i ett land inom EES, ska körkortet bytas ut till ett körkort från det landet.