:

När en person inte kan betala sina skulder i tid och denna oförmåga inte enbart är tillfällig är personen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När en person inte kan betala sina skulder i tid och denna oförmåga inte enbart är tillfällig är personen?
  2. Vad är Konkursrätt?
  3. Är konkurser offentliga?
  4. Hur lång tid tar ett edgångssammanträde?
  5. Vad händer efter en konkursansökan?
  6. Kan man stoppa löneutmätning?

När en person inte kan betala sina skulder i tid och denna oförmåga inte enbart är tillfällig är personen?

Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.

Vad är Konkursrätt?

Ett tvångsförfarande där en gäldenärs samtliga tillgångar tas i anspråk för att betala dennes borgenärer. Under konkursen omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en separat juridisk person som företräds av en konkursförvaltare. Gäldenären förlorar alltså rådigheten över tillgångarna.

Är konkurser offentliga?

Kan man kräva ut handlingar för att se hur konkursen gått till ? Det kan du absolut och om konkursen är avslutad så är handlingarna i ärendet allmänna. Däremot kan vissa uppgifter i handlingarna vara sekretessbelagda med hänvisning till någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

Hur lång tid tar ett edgångssammanträde?

Dessutom ska tingsrätten kalla till ett så kallat edgångssammanträde en till två månader från konkursbeslutet.

Vad händer efter en konkursansökan?

När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn.

Kan man stoppa löneutmätning?

Din löneutmätning kan pausas under en begränsad period om du får anstånd. Du kan få anstånd om sökande, den du har skuld till, går med på det eller om du har särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara sjukdom, olycksfall och andra liknande situationer som du inte kan råda över eller förutse.