:

Vad reglerar försäkringsavtalslagen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad reglerar försäkringsavtalslagen?
  2. Vad reglerar försäkringsrörelselagen?
  3. Vem granskar försäkringsbolagen?
  4. Vad gäller för ett dödsbo?
  5. Vad är Efterlevandeförsäkring?

Vad reglerar försäkringsavtalslagen?

Försäkringsavtalslagen. Försäkringsavtalslagen innehåller regler om avtal som försäkringsbolagen måste följa, bland annat om premiebetalning, uppsägning av försäkring, information m m. Många regler är tvingande och de kan försäkringsbolaget inte avtala bort.

Vad reglerar försäkringsrörelselagen?

Vem granskar försäkringsbolagen?

Vad gäller för ett dödsbo?

Vad är Efterlevandeförsäkring?