:

Hur länge efter kan man anmäla skada?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge efter kan man anmäla skada?
  2. Hur långt efter kan man anmäla ett ärr?
  3. Kan man anmäla ärr i efterhand?
  4. Kan man få ersättning för ett gammalt ärr?
  5. Vad är en trafikskada?
  6. Vilket datum kommer pengar från Folksam?

Hur länge efter kan man anmäla skada?

Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt men senast inom 10 år från att skadan inträffade. Skador som inträffat före den 1 januari 2015 ska anmälas inom 3 år från det du märkt eller fått kännedom om skadan.

Hur långt efter kan man anmäla ett ärr?

Kan man få ersättning för ärr? För att få ersättning för ärr krävs att du besökte ett sjukhus eller en vårdcentral då olyckan inträffade. Försäkringsbolaget tittar på ärrvävnaden 1-2 år efter olyckan och bedömer hur pass vanprydande ärret är samt var ärret sitter.

Kan man anmäla ärr i efterhand?

Det kan du göra tidigast ett år efter olycksfallet ​eller att du fick sjukdomen som orsakade ärret eller den utseendemässiga förändringen. Om du behöver operation eller annan behandling av skadorna kan du söka ersättningen tidigast ett år efter det sista ingreppet.

Kan man få ersättning för ett gammalt ärr?

För att du ska kunna få ersättning ska sjukdomen eller olycksfallet ha krävt behandling och lämnat ett bestående ärr. Våra försäkringar kan lämna ersättning för ärr efter olycksfallsskador. I barnförsäkringen kan du även få ersättning för ärr, hudförändringar eller hårbortfall orsakade av sjukdom.

Vad är en trafikskada?

Enligt trafikskadelagen är en trafikskada är en skada som uppkommit ”till följd av trafik”. Lagen omfattar gångtrafikanter, cyklister, passagerare och förare som blir påkörda i trafiken av ett motorfordon.

Vilket datum kommer pengar från Folksam?

För de av Folksam Livs försäkringstagare som får återbäring och är autogirokunder startar utbetalningarna den 16:e november, övriga får sin återbäring utbetald med start den 15:e december. Mer information om återbäring inom Folksam Liv finns på här.