:

Varför undersöks Portvaktskörteln?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Varför undersöks Portvaktskörteln?
  2. Var sitter Portvaktskörtlarna?
  3. Vad är orsaken till bröstcancer?
  4. Vad är risken för att bröstcancer förnyas?
  5. När återkommer bröstcancern?

Varför undersöks Portvaktskörteln?

Genom att identifiera och undersöka den första lymfkörteln som tumören dränerar till (portvaktskörteln), kan man undvika att ta bort lymfkörtlar i onödan. Därmed minskar risken för komplikationer i form av t ex rörelseinskränkningar och svullnad i armen.

Var sitter Portvaktskörtlarna?

Operation av portvaktskörtel (Sentinel Node) Man kan efter operationen säkerställa om en eventuell mikroskopisk spridning av melanomet (dvs en spridning man inte kan påvisa vid någon annan undersökning; varken röntgen eller blodprov) Portvaktskörteln sitter vanligtvis i endera armhålan, på halsen eller ljumsken.

Vad är orsaken till bröstcancer?

Orsaker till bröstcancer. Vad som orsakar bröstcancer är inte klarlagt. Sannolikt uppstår sjukdomen genom ett komplicerat samspel mellan en mängd olika riskfaktorer såsom arvsanlag, hormonbalans och yttre miljöfaktorer. Vissa faktorer ökar alltså risken men kan inte ensamma orsaka sjukdomen.

Vad är risken för att bröstcancer förnyas?

Andra betydelsefulla faktorer med tanke på risken för att bröstcancern förnyas är bl a tumörens storlek, förekomsten av hormonreceptorer på cellens yta och tumörens malignitetsgrad (gradus). Efter en bröstcanceroperation undersöker en patolog noggrant cancertumören som avlägsnats ur bröstet för att fastställa dess egenskaper.

När återkommer bröstcancern?

Bröstcancern kan återkomma lokalt eller spritt. I de fall där cancern återkommer sker det oftast inom fem år, men det beror också på tumörens egenskaper. I vissa cancerfall kan återfallsrisken vara låg, men ökad resten av livet, medan cancern i andra fall återkommer efter en mycket kortare tid.