:

Vad kan man göra i Scratch?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man göra i Scratch?
  2. Vad menas med Scratch?
  3. Hur man delar ett projekt i Scratch?
  4. Varför Scratch?
  5. Vad är ett villkor i Scratch?
  6. Vad betyder Sprajt?

Vad kan man göra i Scratch?

Block för att göra musik, Penna som kan rita hur en sprajt rört sig eller talsyntes som läser upp text är några exempel. Tänk på att provköra din kod ofta. I Karlstad Makers Scratch-studio finns några exempel på hur man kan göra gravitation, flera rum att gå mellan, inventory, healthbar m.m.

Vad menas med Scratch?

Scratch är ett visuellt programmeringsspråk utvecklat på MIT av The Lifelong Kindergarten group. Gruppen arbetar för att barn och unga ska ha ett kreativt förhållningssätt till teknik och IKT. Scratch är en av gruppens större framgångar och programmet används idag över stora delar av den engelskspråkiga världen.

Hur man delar ett projekt i Scratch?

När du är redo att dela ditt projekt med andra, klicka på "Dela"-knappen i ovankanten av skärmen. (Om du inte redan har gjort det, så behöver du skapa ett Scratch-konto för att dela ditt projekt online.)

Varför Scratch?

Scratch används för att skapa roliga och smarta spel, historier och animation. Elever och lärare brukar använda scratch till att skapa interaktiva animationer och pedagogiska spel. Det ger ett insteg till datorprogrammeringens värld.

Vad är ett villkor i Scratch?

Vi ska göra en robot som ställer frågor och säger olika saker beroende på vad vi svarar. Tänk på program som du brukar använda där olika saker händer beroende var du klickar, till exempel spel som startar olika banor när du klickar på dem.

Vad betyder Sprajt?

Teatern har en scen där allting utspelar sig. Scenen kan byta dekor (bakgrund) och på scenen ställer sig en eller flera skådespelare (sprajtar) för att agera. Skådespelarna agerar enligt sitt manus (skript).