:

Vilka produkter behöver inte CE-märkning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka produkter behöver inte CE-märkning?
  2. Måste det vara CE märkt?
  3. Är bilar CE-märkta?
  4. Vad kostar det att CE märka en båt?
  5. Måste elektronik ha CE-märkning?
  6. Vad menas med CE-märkning på varor?

Vilka produkter behöver inte CE-märkning?

Varor som inte får CE-märkas är till exempel möbler, nappar och barnartiklar. Dessa varor ska istället uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen, som har sin grund i GPSD-direktivet 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet.

Måste det vara CE märkt?

CE-märkningen är obligatorisk bara om produkten omfattas av EU-specifikationer som säger att märkningen är ett krav. En del produkter omfattas av flera EU-krav samtidigt. Du måste se till att din produkt uppfyller alla relevanta krav innan du sätter på CE-märket.

Är bilar CE-märkta?

Fordon som är konstruerade för att framdrivas enbart av mänsklig kraft. Om någon av dessa farkoster är konstruerad och byggd så att den kan utrustas med t ex motor, omfattas den av kraven om CE-märkning.

Vad kostar det att CE märka en båt?

Att CE-märka en båt i efterhand kostar minst 25 000 kr. Men om motorerna är äldre och inte godkänns enligt EU:s avgasregler måste de bytas och det kan kosta 250 000 kr eller mer i en båt.

Måste elektronik ha CE-märkning?

Krav på elprodukter Enligt gällande produktregler ska en elektrisk produkt alltid: vara CE-märkt. vara märkt med typbeteckning eller modellbeteckning (identifiering av produkten) vara märkt med vilken ström och spänning den är avsedd för (märkdata)

Vad menas med CE-märkning på varor?

Produkter som släpps ut på marknaden ska vara säkra. Ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren intygar att produkterna uppfyller EU:s krav på hälsa och säkerhet.