:

Kan man ta Ritalin vid behov?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man ta Ritalin vid behov?
  2. Hur länge verkar Ritalin 20 mg?
  3. När Ritalin går ur kroppen?
  4. Vad är ett centralstimulerande medel?
  5. Kan man sluta med Ritalin?

Kan man ta Ritalin vid behov?

Du eller ditt barn ska alltid ta Ritalin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Oftast påbörjar läkaren behandlingen med en låg dos och ökar stegvis vid behov. Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 60 mg.

Hur länge verkar Ritalin 20 mg?

Medikinet och Ritalin finns både som tabletter och kapslar. Tabletterna är kortverkande, med en effekt som varar i 3-4 timmar. Kapslarna är, liksom Equasym Depot, medellångverkande och har effekt i 6-8 timmar.

När Ritalin går ur kroppen?

När effekten av metylfenidat gått ur kroppen på eftermiddagen, kan patienten blir trött, lättirriterad, rastlös och orolig, detta kallas reboundeffekt. För föräldrarna kan det vara bra att känna till detta så man anpassar krav och aktiviteter med tanke på effekten.

Vad är ett centralstimulerande medel?

Centralstimulerande läkemedel (CS) ökar förmågan till koncentration och uppmärksamhet. Samtidigt minskar impulsiviteten. Det har gjorts många forskningsstudier om behandling med CS hos barn och ungdomar med adhd. Studierna visar att 80 procent får minskade adhd-symptom vid medicinering.

Kan man sluta med Ritalin?

Om du eller ditt barn slutar att använda Ritalin Om du eller ditt barn plötsligt slutar att ta det här läkemedlet, kan symtom på ADHD komma tillbaka eller biverkningar så som depression kan uppstå. Din läkare kan välja att stegvis minska den dagliga dosen, innan medicineringen helt upphör.