:

Vad är PSA kvot?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är PSA kvot?
  2. Vad är symtomen på prostatacancer?
  3. Hur kan man bota prostatacancer?
  4. Hur gör man en operation för prostatacancer?
  5. Hur kan man avgöra om prostatacancer beror på cancer?

Vad är PSA kvot?

PSA-kvoten - Analysen av kvoten mellan fritt och totalt PSA (f/t-PSA) bygger på att en större andel av PSA-molekylerna i serum är bundna till olika makromolekyler medan endast en mindre del cirkulerar i fri, obunden form. PSA-kvoten är i genomsnitt lägre vid cancer och infektion.

Vad är symtomen på prostatacancer?

Om symtomen beror på cancer brukar de utvecklas snabbare, ofta under ett år eller två. Det kan också komma blod i urinen; detta är ett symtom vars orsak alltid ska utredas. Smärtor i ryggen eller höfterna Ibland ger prostatacancer symtom först när den spridit sig utanför prostatakörteln.

Hur kan man bota prostatacancer?

Botande behandling av prostatacancer sker antingen genom operation eller strålning. Metoderna anses likvärdiga men kan ha olika biverkningar. Strålbehandlingen kombineras ofta med antihormonell behandling och själva strålbehandlingen ges antingen ett antal gånger enbart externt eller i kombination med inre strålbehandling med s.k. brachyterapi.

Hur gör man en operation för prostatacancer?

En operation för prostatacancer görs vanligen med robotassisterad titthålsteknik , då man för in instrumenten via sex små snitt på buken. Operationen kan också, med lika gott slutresultat, utföras "öppet", genom ett snitt nedanför naveln. Omkring en fjärdedel av de som opereras för prostatacancer får återfall.

Hur kan man avgöra om prostatacancer beror på cancer?

För att kunna avgöra om ett högt PSA-värde eller en förhårdnad i prostatan beror på cancer behövs vävnadsprovtagning, biopsi, för mikroskopisk analys. Biopsin tas i samband med en ultraljudsundersökning via ändtarmen. Läkaren för in en nål genom ultraljudsstaven och tar ut en mycket smal vävnadscylinder.