:

Vad kan hända om man tar Tramadol?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan hända om man tar Tramadol?
  2. Kan man ta Alvedon och Tramadol samtidigt?
  3. Är det morfin i Tramadol?
  4. Kan man ta morfin när man är gravid?
  5. Kan man ta OxyNorm när man är gravid?

Vad kan hända om man tar Tramadol?

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som är avsett att användas vid vissa typer av smärta. Det finns som verksam substans i flera olika läkemedel, som exempelvis Tradolan och Nobligan. Tramadol tillhör gruppen opioider och är nära besläktad med morfin och heroin.

Kan man ta Alvedon och Tramadol samtidigt?

Tramadol/Paracetamol Krka är en kombination av två analgetika (smärtstillande läkemedel); tramadol och paracetamol. Tramadol/Paracetamol Krka är avsedd att användas mot måttlig till svår smärta när din läkare rekommenderar användning av en kombination av tramadol och paracetamol.

Är det morfin i Tramadol?

Tramadol är en kemisk förening med summaformeln C16H25NO2 som anses vara en syntetisk opioid, men som tros ha hittats i busken Nauclea latifolia. Detta är dock omtvistat. Ämnet är ett morfinliknande analgetikum, som används vid måttlig till svår akut och kronisk smärta.

Kan man ta morfin när man är gravid?

Morfin har en snabb passage över placentan och bör om möjligt undvikas under graviditeten (7). Vid användande under tidig graviditet finns dock inget som tyder på ökad risk för fosterskador enligt det svenska Medicinska födelseregistret (6).

Kan man ta OxyNorm när man är gravid?

Användning av denna produkt ska om möjligt undvikas till gravida kvinnor. Långvarig användning av OxyNorm under graviditet kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos det nyfödda barnet.