:

Kan man ta Panodil och Oxascand samtidigt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man ta Panodil och Oxascand samtidigt?
  2. Kan man blanda Panocod och Alvedon?
  3. Kan man ta Alvedon och Oxascand?
  4. Hur länge sitter Panocod i kroppen?
  5. Kan man blanda Ipren och Panocod?

Kan man ta Panodil och Oxascand samtidigt?

Andra läkemedel och Oxascand Det gäller särskilt: opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner). Samtidig användning ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande.

Kan man blanda Panocod och Alvedon?

Panocod bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.

Kan man ta Alvedon och Oxascand?

opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner). Samtidig användning ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande.

Hur länge sitter Panocod i kroppen?

Halveringstiden för paracetamol är 2-2,5 timmar och 2-3 timmar för kodein.

Kan man blanda Ipren och Panocod?

Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, ska du inte använda Panocod utan att först tala med läkare eller apotekspersonal. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för nedsatt andningsfunktion och mycket allvarlig leverskada.