:

Hur mycket kostar Mysimba?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket kostar Mysimba?
  2. Hur länge äter man Mysimba?
  3. Vad gör Mysimba?
  4. Hur får jag Mysimba?
  5. Hur får man Mysimba utskrivet?

Hur mycket kostar Mysimba?

a) Receptfri förpackning med förmånspris på recept utan extra förskrivarkategorier

Storlek (1)Förpacknings-typ (2)Förmåns-pris med recept(3)
100 stBlister199:50

Hur länge äter man Mysimba?

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. Depottabletter. Blå, bikonvex, rund tablett med en diameter på 12-12,2 mm och präglad med “NB-890” på ena sidan. Behandling med Mysimba ska avbrytas efter 16 veckor om patienten inte har tappat minst 5 % av sin initiala kroppsvikt (se avsnitt 5.1).

Vad gör Mysimba?

Hur verkar Mysimba? Exakt hur Mysimba verkar är inte fullständigt klarlagt, men de två aktiva substanserna, naltrexon och bupropion, verkar på delar av hjärnan som styr födointaget och energibalansen, samt minskar effekten av den del av hjärnan som styr lusten förknippad med intag av mat.

Hur får jag Mysimba?

Mysimba är godkänt för användning till patienter med ett BMI vid start på 30 eller mer. Det kan även ges till personer med ett BMI mellan 27 och 30 om personerna även har andra sjukdomar som är kopplat till vikten, som t. ex. behandlat högt blodtryck (hypertoni), typ 2-diabetes eller höga blodfetter (blodlipider).

Hur får man Mysimba utskrivet?

För att du ska kunna få Mysimba eller Saxenda utskrivet, behöver ett av följande alternativ stämma in på dig:

  1. Du har BMI 27 eller högre och följdsjukdomar som diabetes typ 2 eller högt blodtryck.
  2. Du har BMI 30 eller högre.