:

Får bästa alumn?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får bästa alumn?
  2. Har studerat alumn?
  3. Vad innebär Alumni?
  4. Vad är ett Alumninätverk?
  5. Vad är alumnverksamhet?

Får bästa alumn?

En alumn brukar definieras som en före detta student vid ett lärosäte. Vid Högskolan i Borås räknas du som alumn från det att du tagit ditt första högskolepoäng. Från det att du är klar med din utbildning eller kurs på högskolan kan du se dig själv som alumn.

Har studerat alumn?

Ett universitets eller en högskolas alumn är en person som har studerat där. Även andra personer med anknytning till universitetet eller högskolan, till exempel pensionerade lärare, kallas ibland alumner. Ordet alumn är latin och betyder elev, skyddsling.

Vad innebär Alumni?

– Själva ordet kommer ifrån latinets ”alumnus” som betyder lärjunge, men när man använder ordet idag menar man oftast en före detta högskole- eller universitetsstudent.

Vad är ett Alumninätverk?

Bakgrund: Alumninätverk är ett nätverk för tidigare anställda på ett företag eller för examinerade studenter från högskola eller universitet. Alumninätverk är ovanligt i Sverige, men i USA jobbar företagen aktivt med detta.

Vad är alumnverksamhet?

Alumner kan vara aktiva till exempel genom att delta i alumnundersökningar, alumnevenemang, hålla gästföreläsningar eller ge studenter vägledning via mentorskapsprogram.