:

Vad krävs för att få gå om en klass?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att få gå om en klass?
  2. Vilka gymnasium har distansundervisning?
  3. Kan det bli distansundervisning igen?
  4. Varför går man om klass?
  5. Kan man få hemskolning?
  6. Hur går hemskolning till?
  7. Får man ha hemskolning i Sverige?

Vad krävs för att få gå om en klass?

I slutet av varje läsår ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan normalt flyttas upp till nästa årskurs. Men rektorn får besluta att en elev inte ska flyttas upp, alltså att eleven går om en årskurs, om det är det bästa för eleven utifrån hens utveckling och personliga förhållanden.

Vilka gymnasium har distansundervisning?

Kan det bli distansundervisning igen?

Varför går man om klass?

Kan man få hemskolning?

Hur går hemskolning till?

Får man ha hemskolning i Sverige?