:

Hur länge kan man vara på rättspsyk?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man vara på rättspsyk?
  2. Hur har människosynen ändrats inom psykiatrin under det senaste århundradet?
  3. Vilka sitter på rågården?
  4. Har man rätt att tacka nej till vård?
  5. Vem kan besluta om LVM?
  6. Under vilka förutsättningar kan en person beredas vård med stöd av LVM?
  7. Vad är syftet med Tvångslagar?

Hur länge kan man vara på rättspsyk?

En person som döms till rättspsykiatrisk vård ges inte ett tidsbestämt straff att avtjäna. Vården får pågå högst fyra månader. Om chefsöverläkaren bedömer att vården måste fortsätta ska ansökan göras hos förvaltningsrätten.

Hur har människosynen ändrats inom psykiatrin under det senaste århundradet?

Synen på människor som lider av en psykisk sjukdom har dessutom förändrats. Efter medicinens genombrott i mitten av 1900-talet minskade antalet människor på mentalsjukhus då en annan lösning till att bota patienter med psykiska sjukdomar uppfanns.

Vilka sitter på rågården?

I februari flyttade den rätts- psykiatriska vården i Göteborg till nya lokaler i Rågården. Där vårdas personer som begått brott medan de haft en allvarlig psykisk störning. På Rågården finns en akut-enhet med hela Västra Götaland som upptagningsområde där personalen gått på knäna sedan flytten.

Har man rätt att tacka nej till vård?

Din rätt att säga nej Du avgör själv om du vill ha vård eller inte. Du kan avbryta en pågående behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner som du inte vill ta. Det kan finnas tillfällen då du inte får eller klarar av att ta det beslutet själv.

Vem kan besluta om LVM?

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en lag som kompletterar socialtjänstlagen när den som ska vårdas inte frivilligt medverkar till behandling. Beslut om tvångsvård kanbeslutas av förvaltningsrätt enligt 5 § LVM.

Under vilka förutsättningar kan en person beredas vård med stöd av LVM?

Förutsättningarna för att vård med stöd av LVM skall kunna komma i fråga regleras i 4 § LVM. Det skall för det första föreligga ett fortgående missbruk och ett vårdbehov som inte skall kunna tillgodoses på annat sätt än genom tvångsvård. Socialberedningen kallade detta för någon form av generalindikation (SOU 1981:7 s.

Vad är syftet med Tvångslagar?

Tvångslag är en svensk benämning på en lag som ger möjlighet att ge en person vård mot dennes vilja. Dessa lagar är följande: LVU (lag om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall), LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) samt LRV (lag om rättspsykiatrisk vård).