:

Vart hittar man råolja?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vart hittar man råolja?
 2. Vad kan man göra av råolja?
 3. Hur får man upp råolja?
 4. Hur går utvinningen av olja till?
 5. Vad gör man i ett oljeraffinaderi?

Vart hittar man råolja?

Världens största oljeproducenter

 • USA: 19,51 miljoner bpd.
 • Saudiarabien: 11,81 miljoner bpd.
 • Ryssland: 11,49 miljoner bpd.
 • Kanada: 5,50 miljoner bpd.
 • Kina: 4,89 miljoner bpd.
 • Irak: 4,74 miljoner bpd.
 • Förenade Arabemiraten 4,01 miljoner bpd.
 • Brasilien: 3,67 miljoner bpd.

Vad kan man göra av råolja?

Den energirika oljan är idag vårt viktigaste fossila bränsle och en av världens viktigaste råvaror. Olja kan raffineras till bensin, fotogen och olika typer av eldningsoljor, men är också råvara till plaster och syntetfibrer...

Hur får man upp råolja?

Olja utvinns som råolja från jorden med hjälp av stora borr, som finns på borrplattformar ute på havet. Den olja som borras upp kallas råolja och kan inte användas i befintlig form. Råoljan måste först raffineras på ett raffinaderi, där råoljan omvandlas till den olja vi använder till bensin, diesel och eldningsolja.

Hur går utvinningen av olja till?

Olja utvinns som råolja från jorden med hjälp av stora borr, som finns på borrplattformar ute på havet. Den olja som borras upp kallas råolja och kan inte användas i befintlig form. Råoljan måste först raffineras på ett raffinaderi, där råoljan omvandlas till den olja vi använder till bensin, diesel och eldningsolja.

Vad gör man i ett oljeraffinaderi?

Ett oljeraffinaderi är ett raffinaderi där råolja raffineras och uppdelas i olika beståndsdelar med olika kokpunkt. De tre viktigaste produktströmmarna utgörs av gas och bensinråvara (nafta), mellandestillat (lätt eldningsolja och dieselolja) samt återstodsolja som utgör basen för tung eldningsolja (tjockolja).