:

Vad är Rapd?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Rapd?
  2. Vad är akut glaukom?
  3. Vad är Naion?
  4. Varför börjar man skela?
  5. Vilka är Ögonmusklerna?
  6. Vad är Neuromyelitis Optica?
  7. Hur ser en person med glaukom?
  8. Vad är Optikusatrofi?
  9. Kan skelning växa bort?
  10. Vad betyder Exotropi?

Vad är Rapd?

Afferent pupilldefekt (RAPD – relative afferent pupillary defect eller Marcus Gunns pupill) – ögat med ON uppvisar en förlångsammad pupillreflex vilket kan testas genom så kallat 'swinging flashlight sign'.

Vad är akut glaukom?

Akut glaukom innebär att trycket i ögat plötsligt har blivit för högt. Trycket i ögat bestäms av en genomskinlig vätska som heter kammarvatten. Vätskan bildas i ögat. Den ger näring till ögats lins och hornhinna och för bort slaggprodukter genom kammarvinkeln.

Vad är Naion?

NAION – anses orsakas av en rubbning av mikrocirkulationen i optiska disken vanligen orsakad av ischemi i de korta bakre ciliarartärerna, eventuellt i kombination med trängsel av axoner i disken. Det anses att disken ofta är liten, med trängsel i kanalen genom sklera, vilket gör att mikrocirkulationen lätt kan rubbas.

Varför börjar man skela?

Skelning beror på att musklerna som styr ögonens rörelser inte samarbetar som de ska. Skelningen visar sig ofta som att ena ögat pekar inåt, utåt, uppåt eller nedåt i förhållande till det andra ögat. Ibland kan skelningen växla mellan ögonen.

Vilka är Ögonmusklerna?

Det finns sex yttre ögonmuskler med ursprung från ögonhålan som fäster på ögonbulbens sidor. Dessa styr rörelserna av ögat och håller det kvar i ögonhålan. Fyra av de sex musklerna är raka muskler (rectus), som något förenklat vrider ögat i varsin riktning.

Vad är Neuromyelitis Optica?

NMO-spektrumtillstånd är en autoimmun sjukdom. De vanligaste symtomen vid sjukdomen är inflammation i synnerven och i ryggmärgen men ibland påverkas även andra delar av centrala nervsystemet som hjärnstammen och hjärnan.

Hur ser en person med glaukom?

Vid glaukom är trycket i ögat för högt. Trycket orsakar en långsam förlust av synnervstrådar och du får skador på synnerven. Det leder till att ditt synfält långsamt minskar och i stället ser du svarta fläckar i synfältet.

Vad är Optikusatrofi?

Orsaken till synnedsättningen är förtvining av synnerven (optikusatrofi). I de flesta fall tillkommer även hörselnedsättning, fortskridande neurologiska symtom, påverkan på urinvägar och mag-tarmsymtom samt påverkan på inre sekretoriska körtlar (endokrina symtom).

Kan skelning växa bort?

Mild skelning, eller skelning med varierande vinkel, kan växa bort när barnet blir äldre, medan kraftig skelning ofta kvarstår in i vuxen ålder.

Vad betyder Exotropi?

Om ögonaxlarna inte är parallella råder heterofori (skelning). Denna indelas allt efter ögats avvikelse i exofori (utåtskelning), esofori (inåtskelning), hypofori (nedåtskelning), hyperfori (uppåtskelning) och slutligen cyklofori som yttrar sig i ögats rotation omkring sin egen axel.