:

Vad är EPIS?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är EPIS?
  2. Vad är Pankreasenzymer?
  3. Vad är nekrotiserande pankreatit?
  4. Hur länge kan man leva med kronisk pankreatit?
  5. Hur bemöter man en person med EIPS?
  6. Vad producerar bukspottkörteln?
  7. Varför högt Pankreasamylas?
  8. Kan man bli frisk från pankreatit?
  9. Hur ska man bemöta en person med borderline?
  10. Hur är det att leva med någon som har borderline?

Vad är EPIS?

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, innebär att du hanterar starka känslor på ett sätt som kan bli skadligt för dig själv. Det finns behandlingar som kan hjälpa dig med EIPS. Det finns även mycket du kan göra själv för att må bättre.

Vad är Pankreasenzymer?

Pankreas utsöndrar vid en normal måltid till duodenum, förutom vatten och bikarbonat, en stor mängd enzymer – i teorin tillräckligt mycket för att bryta ner 50–100 kg mat till näringsämnen som kan absorberas av tarmen.

Vad är nekrotiserande pankreatit?

Vid en nekrotiserande pankreatit kan det ske en förtvålning av fetter i buken och då förbrukas kalcium, vilket kan vara potentiellt livshotande. Vid den vanligare lindriga pankreatiten förbättras patienten oftast betydligt inom ett dygn eller två och får börja inta föda per os så fort illamåendet släpper.

Hur länge kan man leva med kronisk pankreatit?

Kronisk pankreatit kan vara svårdiagnostiserad på grund av diffusa symtom och då blodprov, till exempel för pankreasspecifikt amylas, inte bidrar till diagnostik av sjukdomen. Incidensen i Europa beräknas till 5–10/100 000, och många lever mer än 20 år med sjukdomen [1].

Hur bemöter man en person med EIPS?

Upprätthåll en icke-dömande hållning. Förbli omhändertagande och delta i en öppen kommunikation. Var tydlig, konsistent och pålitlig. Tänk på att utmanande beteende ofta har ett överlevnadsvärde utifrån patientens tidigare erfarenheter.

Vad producerar bukspottkörteln?

Insulinproducerande öar Langerhans öar är den grupp av celler i bukspottkörteln vars uppgift är att producera bland annat insulin och glukagon. Langerhans öar består till största del av betaceller som producerar insulin och alfa-celler som producerar glukagon.

Varför högt Pankreasamylas?

Förhöjda plasmanivåer av pankreasamylas sker i samband med ett ökat tryck i pankreas utförsgångar samt vid ruptur av pankreasceller eller av utförsgångar. Vidare kan en stegring ses i samband med en minskad elimination, t. ex. vid njurinsufficiens.

Kan man bli frisk från pankreatit?

Inflammationen läker oftast efter några dagar. Kronisk inflammation innebär att inflammationen inte går över och att bukspottkörteln så småningom inte längre kommer att fungera som den ska.

Hur ska man bemöta en person med borderline?

Som närstående till en person med borderline kan det vara viktigt att sätta gränser för vad du själv orkar. Det kan vara stora svängningar i humöret som kan vara svåra att förstå och hantera. Det kan vara viktigt att hitta en balans för att finnas som ett stabilt stöd, utan att själv dras med i alla känslor.

Hur är det att leva med någon som har borderline?

Att leva med någon som har BPD kan vara utmanande, eftersom ett av huvudsymptomen är svårigheter att hantera nära relationer. Den som är partner till en BPD-drabbad kan uppleva förhållandet som att det ständigt växlar mellan himmel och helvete.