:

Vad betyder partiell månförmörkelse?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder partiell månförmörkelse?
  2. Vad är skillnaden mellan solförmörkelse och månförmörkelse?
  3. Vad är en partiell solförmörkelse?
  4. När kommer Blodmånen 2020?
  5. När är det nästa fullmåne?

Vad betyder partiell månförmörkelse?

En partiell månförmörkelse inträffar då månen, under passagen genom jordens skugga, inte någon tid helt och hållet befinner sig i kärnskuggan. Endast en del av månen är då i kärnskuggan, och resten befinner sig i halvskugga.

Vad är skillnaden mellan solförmörkelse och månförmörkelse?

Under en solförmörkelse måste observatören befinna sig i månens skugga, som endast täcker en bråkdel av den solbelysta jordhalvan. Under en månförmörkelse faller jordens skugga däremot på månen, och detta kan observeras från hela den jordhalva som vetter mot månen under förmörkelsens gång.

Vad är en partiell solförmörkelse?

Vid en partiell solförmörkelse täcker månen inte hela solskivan och denna typ av solförmörkelse inträffar något oftare. En partiell solförmörkelse uppstår ofta utanför de områden där den totala solförmörkelsen eller den ringformiga solförmörkelsen kan ses.

När kommer Blodmånen 2020?

Lördagen den 31 oktober är det fullmåne, precis lagom till allhelgonahelgen. Och det är inte vilken fullmåne som helst utan en så kallad blå blodmåne.

När är det nästa fullmåne?

Detta inträffar vart 29,53 dag vilket gör att vi från jorden upplever 12 till 13 fullmånar per kalenderår. Nästa fullmåne inträffar den . En vanlig fråga vi får är om tidpunkten för fullmåne skiljer sig beroende på var i världen du befinner dig.