:

Är det farligt med tarmvred?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är det farligt med tarmvred?
  2. Hur låter Ileus?
  3. Vad är orsaken till Ileus?
  4. Hur lång tid tar det att operera tarmvred?
  5. Vad är Tympanisk?
  6. Vad är Duodenalatresi?

Är det farligt med tarmvred?

Utan behandling kan tarmvred bli livshotande. Tarmvredet kan göra att tarmarna saknar blodtillförsel, vilket gör att dessa vävnader förstörs och går förlorade. Om det samlas mycket innehåll i tarmen kan det också gå hål, så att innehållet läcker ut i buken.

Hur låter Ileus?

Metalliska/klingande tarmljud? - vätskefyllda och vidgade tarmslyngor ger upphov till resonans vid tarmrörelser. Låter ungefär som när vatten droppar i en sjö i en grotta. Är så gott som patognomont för ileus.

Vad är orsaken till Ileus?

Orsak. Mekanisk ileus: P.g.a. adherenser (i regel efter tidigare operationer), föda (OBS otuggade apelsiner, kött), stenoseringar (t. ex. efter strålning eller flera divertikuliter, anstomoser), vaskulära orsaker (mesenterialkärlsocklusion), bråck, gallstensileus, volvolus, tumörer.

Hur lång tid tar det att operera tarmvred?

Operationen kan ta en eller flera timmar beroende på hur stort ingreppet är. Uppvakning och vård efter operationen pågår i ungefär tre timmar.

Vad är Tympanisk?

Mätning i hörselgången (tympanisk) är ett relativt nytt sätt att mäta kroppstemperaturen på. Vid tympatisk mätning används en elektronisk termometer avsedd för mätning i örat. Termometern förs in i hörselgången. Metoden är hygienisk, snabb och enkel för vårdpersonalen och orsakar inget obehag för patienten.

Vad är Duodenalatresi?

Det klassiska fyndet "double-bubble" (dilatation av magsäck och proximala duodenum) är i stort sett diagnostiskt för hinder i duodenum vilket kan ha flera orsaker (duodenalatresi/-stenos/web, pancreas annulare) men midgut volvulus måste misstänkas om barnet är allmänpåverkat. Kan aldrig utesluta malrotation.