:

Vad är Deltidsfällan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Deltidsfällan?
 2. Hur räknar man ut garantipension?
 3. Hur påverkas pensionen av tjänstledighet?
 4. Vad är Deltidspensionspremie?
 5. Vad kostar det att jobba deltid?
 6. Hur mycket lön får man om man jobbar 75%?
 7. Hur många timmar är 75 procent?
 8. Var går gränsen för garantipension?
 9. Hur mycket är full garantipension?
 10. Är tjänstledighet pensionsgrundande?
 11. Är barnledighet pensionsgrundande?
 12. Vad är bra med Flexpension?
 13. Hur funkar deltidspension?
 14. Hur räknar man ut lön vid deltid?

Vad är Deltidsfällan?

Vi står på kundernas sida med ett enda fokus – att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. VAR TREDJE KVINNA och var tionde man arbetar deltid och den som arbetar deltid kommer att få en lägre pension än den som arbetar heltid.

Hur räknar man ut garantipension?

Så räknas garantipensionen om du är ogift Visa fördjupning Är de pensioner som minskar garantipensionen högst 5 072 kronor per månad (1,26 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 8 779 kronor per månad (2,181 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.

Hur påverkas pensionen av tjänstledighet?

Om du är tjänstledig på heltid och inte får någon lön från din arbetsgivare tjänar du inte in någonting till din statliga tjänstepension.

Vad är Deltidspensionspremie?

Deltidspensionspremie (DTP), eller flexpension, innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdes befintliga ITP 1- eller ITPK-försäkring.

Vad kostar det att jobba deltid?

Du tjänar 27 500 kr/mån och vill gå ner till 80 procent. Du tänker jobba så i fem år. Om du väljer det här alternativet innebär det att din pension kan minska med 890 kr/mån, före skatt, i 20 år jämfört med om du hade jobbat heltid.

Hur mycket lön får man om man jobbar 75%?

Exempel. Om vi tänker oss en person som tjänar 25 000 kronor per månad när den jobbar heltid. Så går den här personen ner och jobbar 75 procent, då tjänar den istället 18 750 kronor per månad. Personen förlorar då 1 356 kronor per månad i avsättning till pension.

Hur många timmar är 75 procent?

75 procent är i genomsnitt 30 timmar per vecka enligt formeln 40 timmar x 0,75 = 30 timmar.

Var går gränsen för garantipension?

Beräkningsunderlaget bestämmer ditt månadsbelopp. Om beräkningsunderlaget är under 11 846 kronor per månad får du fullt garantitillägg, det vill säga 1 000 kronor. Om beräkningsunderlaget överstiger 11 846 kronor per månad men inte 14 346 kronor per månad, beräknas ett reducerat garantitillägg.

Hur mycket är full garantipension?

Full garantipension för en gift person är 7 853 kronor. Sedan kan bostadstillägg på maximalt 6 990 kronor per månad beviljas. Beloppen gäller för 2022.

Är tjänstledighet pensionsgrundande?

Du kan vara tjänstledig under tre månader utan att det påverkar din tjänstepension. Din arbetsgivare fortsätter att betala in premier till din försäkring. Om din tjänstledighet varar längre än tre månader kan arbetsgivaren anmäla att den inte längre ska vara pensionsgrundande.

Är barnledighet pensionsgrundande?

De flesta som arbetar i Sverige tjänar in pengar både till sin allmänna pension och till sin tjänstepension. När du börjar ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter du att tjäna in till din allmänna pension, precis som under tiden du jobbar.

Vad är bra med Flexpension?

Eftersom flexpension är en förstärkning av din tjänstepension innebär det extra pengar den dag du pensionerar dig även om det är snart. För dig som är yngre är flexpension extra förmånligt. Pengarna hinner då betalas in löpande och förräntas under lång tid, vilket innebär mer pengar när du väl går i pension.

Hur funkar deltidspension?

Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent av heltidsarbete. Du måste arbeta minst 50 procent av heltid samtidigt som du har delpension. För att få delpension behöver du ha minst 120 månader, det vill säga 10 års kollektivavtalad pensionsrätt.

Hur räknar man ut lön vid deltid?

Arbetar du deltid behöver du ta hänsyn till detta när du skriver in din bruttolön. Exempelvis om du arbetar 75% och har 30.000 kr i bruttolön på heltid räknar du 30.000 kr x 0,75 och får då en bruttolön på 22.500 kr som du sedan anger i kalkylatorn.