:

Vad kan USA göra för att minska växthuseffekten?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan USA göra för att minska växthuseffekten?
 2. Vad gör man med naturgas då den ska transporteras i tankbåtar?
 3. Vilken gas kan bära störst energi?
 4. Vilka länder säljer naturgas?
 5. Vad är Parisavtalets mål?
 6. Hur transporteras gas?
 7. Hur används gasen från Ryssland?
 8. Vilken gas består naturgas till största delen av?
 9. Vilket land har mest naturgas?
 10. Vad innehöll Kyotoprotokollet?
 11. Vad är klimatfinansiering?

Vad kan USA göra för att minska växthuseffekten?

I en historisk överenskommelse med Kina gjorde Obama 2014 utfästelser om minskade amerikanska utsläppsnivåer. Inför FN:s klimatmöte i Paris 2015 presenterades en plan om att sänka utsläppen med 32 procent till år 2030, från 2005 års nivå. Detta skulle ske bland annat genom en övergång till förnybara energikällor.

Vad gör man med naturgas då den ska transporteras i tankbåtar?

Gasnätets totala längd är drygt 600 km inklusive grenledningar. Det mest ekonomiska sättet att transportera naturgas är genom ledningar. Från de gasfält som inte har rörförbindelse med stora förbrukare fraktas gasen med tankfartyg. Tankbåtarna går till hamnar som har förbindelse med stora distributionsnät.

Vilken gas kan bära störst energi?

Naturgasen är den största energigasen i Sverige. Naturgasen används inom industrin för energiändamål och som råvara, vid produktion av el och fjärrvärme, i hushåll för uppvärmning och matlagning, samt som fartygs- och fordonsbränsle.

Vilka länder säljer naturgas?

Exporten går i första hand till Europa och länder som Spanien, Nederländerna och Frankrike, men en ökande andel säljs till Japan, Sydkorea och Kina, skriver branschtidningen Energigas i sitt senaste nummer. Stora tankfartyg fraktar även flytande naturgas till Sydamerika och länder som Brasilien, Chile och Argentina.

Vad är Parisavtalets mål?

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Hur transporteras gas?

Naturgas via ledning, fartyg och flaska Det mest ekonomiska sättet att transportera naturgas är genom ledningar. Från de gasfält som inte har rörförbindelse med stora förbrukare fraktas gasen med tankfartyg. För att detta ska vara möjligt kyls gasen ner till minus 162 grader och övergår då till flytande form.

Hur används gasen från Ryssland?

Oljan som Sverige köper från världsmarknaden används främst till bränslen åt fordon men även inom så kallad petrokemisk industri för tillverkning av plast och kemikalier. Många andra europeiska länder är starkt beroende av gas, där Ryssland är en stor exportör, men även här särskiljer sig Sverige.

Vilken gas består naturgas till största delen av?

Naturgas består framför allt av gasen metan som har en klimatpåverkan som är 34 gånger högre än koldioxid (utifrån FN:s klimatpanels rapport 2013). Det är svårt att helt undvika läckage av gasen. Läckagen kan göra så att klimatfördelen med naturgas minskar i jämförelse med till exempel bensin eller kol.

Vilket land har mest naturgas?

Jämför länder > Naturgas - produktion

RangLandNaturgas - produktion (kubikmeter)
1Förenta Staterna772,799,987,712
2Ryssland665,600,000,000
3Iran214,499,999,744
4Qatar166,400,000,000

Vad innehöll Kyotoprotokollet?

Kyotoprotokollet innebär bland annat att EU-medlemsländerna ska minska sina utsläpp med åtta procent och Japan med sex procent. EU-medlemsländerna har sedan förhandlat inbördes och fått olika enskilda kvoter. Det gäller främst sex växthusgaser som ska begränsas av Kyotoprotokollet.

Vad är klimatfinansiering?

Forma globala åtgärder Tillsammans med medlemsländerna är EU världens största givare av klimatfinansiering. Resurserna stöder klimatrelaterade projekt och åtgärder i utvecklingsländer för att underlätta deras gröna omställning och hantera klimatförändringarnas negativa effekter.