:

Vad är en bränslestav?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en bränslestav?
  2. Vad är halveringstiden för uran 238?
  3. Hur fungerar Atomklyvning?
  4. Var köper Sverige kärnbränsle?
  5. Hur sönderfaller uran-235?
  6. Hur startar en kedjereaktion?
  7. Hur fungerar en fusionsreaktor?
  8. Var i Sverige finns det uran?

Vad är en bränslestav?

Kutsarna har en höjd på cirka 10 mm och en diameter som är något mindre och placeras i rör av zirkoniumlegeringar. Sådana rör fyllda med bränslekutsar benämns ofta bränslestavar.

Vad är halveringstiden för uran 238?

Uran-238. Den mest långlivade isotopen av uran med en halveringstid på 4,5 miljarder år. Mer än 99 procent av allt uran som finns i naturen är uran-238.

Hur fungerar Atomklyvning?

När man klyver en uranatom startar en kedjereaktion av atomklyvningar som frigör en stor mängd energi. Värmeutvecklingen får vattnet i reaktortanken att koka och ångan som bildas driver i sin tur en turbin. På turbinaxeln sitter en generator som i sin tur omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

Var köper Sverige kärnbränsle?

Vår svenska kärnkraftsindustri köper i stället uran från i huvudsak tre områden: Australien, Kanada och Ryssland. Ungefär 40% av uranet kommer från Ryssland.

Hur sönderfaller uran-235?

Men vid så kallad inducerad fission fås uran-235 kärnan att sönderfalla genom att den absorberar en neutron. Då urankärnan sönderfaller skapas nya neutroner som inducerar nya sönderfall i andra urankärnor i en kedjeredaktion.

Hur startar en kedjereaktion?

Ett kärnkraftverk fungerar egentligen som en väldigt komplicerad vattenkokare. Energin kommer från klyvning av anrikat uran. När uranet bestrålas med neutroner klyvs atomkärnan. Det frigör fler neutroner som startar en kedjereaktion som sedan fortsätter av egen kraft.

Hur fungerar en fusionsreaktor?

fungerar ett fusionskraftverk av tokamak-typ Med transformatorn induceras en stark ström i plasmat. Strömmen ger upphov till ett ”polodialt” magnetfält inuti maskinen. Tillsammans bildar de två magnetfälten ett spiralformat magnetfält som håller det heta plasmat på plats.

Var i Sverige finns det uran?

Uran i berggrunden I Sverige är det främst vissa graniter och pegmatiter som har förhöjd uranhalt. Höga halter kan dock finnas även i andra bergarter. Uranrik alunskiffer förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Öland, Närke och längs den svenska fjällkedjan.