:

När är omröstningen i riksdagen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När är omröstningen i riksdagen?
  2. Vad handlar steget om att skicka ut på remiss när ett lagförslag håller på att bearbetas?
  3. Vilka sitter i justitieutskottet?
  4. När tar riksdagen sommarlov?
  5. Är remissvar offentliga?
  6. Vilka sitter i kulturutskottet?
  7. Hur länge har riksdagen sommarlov?

När är omröstningen i riksdagen?

De ärenden som riksdagen ska ta ställning till bygger oftast på förslag från regeringen, propositioner, och från ledamöter, motioner. De förbereds i utskott innan det blir debatt och beslut i kammaren. När ledamöterna har debatterat klart är det dags för omröstning.

Vad handlar steget om att skicka ut på remiss när ett lagförslag håller på att bearbetas?

Utredningen på remiss När en utredning är klar skickar regeringen den till berörda myndigheter, organisationer och kommuner för att höra vad de tycker om förslagen i utredningen. Det kallas att skicka utredningen på remiss. Alla, även privatpersoner, har möjlighet att få utredningen och lämna synpunkter på förslagen.

Vilka sitter i justitieutskottet?

Lista över utskottets ordförande

NamnÄmbetsperiodPolitisk tillhörighet
Kerstin Haglö2011Socialdemokraterna
Morgan JohanssonSocialdemokraterna
Beatrice AskModeraterna
Tomas TobéModeraterna

När tar riksdagen sommarlov?

I dag har riksmötet karaktären av en lång sammanhängande session, som pågår från mitten av september till mitten av juni. Under en kortare period på vintern och en mycket lång period under sommaren är riksdagen som verksamhet betraktad stängd.

Är remissvar offentliga?

Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i departementet.

Vilka sitter i kulturutskottet?

Lista över utskottets ordförande

NamnÄmbetsperiodPolitisk tillhörighet
Gunilla Carlsson i Hisings BackaSocialdemokraterna
Per BillModeraterna
Olof LavessonModeraterna
Christer Nylander2018–Liberalerna

Hur länge har riksdagen sommarlov?

I dag har riksmötet karaktären av en lång sammanhängande session, som pågår från mitten av september till mitten av juni. Under en kortare period på vintern och en mycket lång period under sommaren är riksdagen som verksamhet betraktad stängd.