:

När används en syrgasmask?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När används en syrgasmask?
  2. Hur många liter på Oxymask?
  3. När använder man syrgas?
  4. När ska syrgas ges?
  5. Vad är viktigt att observera vid syrgasbehandling?
  6. Hur doseras syrgas?
  7. Hur ser man att patienten är Cyanotisk och vad innebär det?

När används en syrgasmask?

Den kan därför användas vid både låga och höga syrgasflöden. Det går att dricka med hjälp av sugrör utan att ta av sig masken. Kontrollera noga vilka syrgasflöden masken är avsedd för. Det är viktigt att inte ha för låga flöden när en icke öppen syrgasmask används eftersom det då finns en risk för koldioxidretention.

Hur många liter på Oxymask?

En mer flexibel lösning är en oxymask. Det är en öppen mask vilket innebär att den kan användas både med låga och höga flöden utan risk för koldioxidretention. Den går att använda med flöden under 1 liter upp till över 15 liter och ger då en saturation på mellan 24-90 %.

När använder man syrgas?

Behandling med syrgas (oxygen) i hemmet ges vid svår kronisk lungsvikt. Den vanligaste orsaken till kronisk lungsvikt är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), oftast orsakad av tobaksrökning. Andra orsaker är bland annat lungfibros (ärrbildning i lungorna) och sjukdomar i lungornas blodkärl.

När ska syrgas ges?

Oxygen som läkemedel Andningsoxygen är ett läkemedel som i princip endast ska ordineras vid hypoxi (onormalt låg syremättnad). Andnöd, bröstsmärta, illamående och så vidare är i sig inte indikationer för oxygenbehandling.

Vad är viktigt att observera vid syrgasbehandling?

Rökning, öppen eld eller glöd får inte förekomma i rum där oxygenbehandling ges. Fett som kommer i kontakt med oxygen vid högt tryck på exempelvis gasflaskor, kan självantända och brinna explosionsartat. Därför måste utrustning och verktyg som används vid oxygenbehandling vara fria från fett (till exempel smörjolja).

Hur doseras syrgas?

Syrgas är ett läkemedel och ordineras av läkare och administreras av sjuksköterska. Patient med kronisk lungsjukdom får aldrig ges mer än 0,5-1 l/min.

Hur ser man att patienten är Cyanotisk och vad innebär det?

Kontrollera alltid färgen på patientens läppar och nagelbäddar. Om den är mörk eller blåaktig (cyanotisk) är det tecken på dålig syresättning.