:

Hur gammalt blir päronträd?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur gammalt blir päronträd?
  2. Kan päronträd växa i Sverige?
  3. När är Gråpäron färdiga?
  4. Hur får man päron att mogna?
  5. Hur beskär man äldre päronträd?
  6. Hur tar man bort gamla päronträd?
  7. Vad gäller beskärning av päronträd?

Hur gammalt blir päronträd?

Vid en närmare mätning visar det sig att trädet är 237 centimeter i omkrets och cirka 15 meter högt. Han gillar sitt päronträd, vilket han uppskattar till 150 år gammalt, men det har inte alltid varit förenat med frid och fröjd.

Kan päronträd växa i Sverige?

Ibland hör man att det bara går att odla päron i södra Sverige. Men det är inte riktigt sant. Vanliga sorter som Göteborgs diamant, augustipäron, gråpäron och Esperens herre kan klara zon 4, vilket även omfattar en stor del av Svealand och södra Norrlandskusten.

När är Gråpäron färdiga?

Gråpäron är ett av de få fruktträd som idag blir stort och högt, i regel åtta till hela tio meter. Men det är ett smalt träd. Frukten mognar vanligen i september och ska plockas i omgångar något innan de är fullt mogna och de kan bara förvaras i ett par veckor.

Hur får man päron att mogna?

Tricket med att äpplen och päron att mogna är att lägga de omogna frukterna i en påse tillsammans med mogna äpplen. Då kommer de mogna äpplena snabba upp mognadsprocessen hos de omogna frukterna genom att de mogna frukterna avger gasen etylen. Etylen är en kraftig gas som accelererar mognadsprocessen hos frukt.

Hur beskär man äldre päronträd?

Hur beskär man äldre päronträd? Äldre päronträd behöver bara en lättare beskärning, s k underhållsbeskärning. Man klipper då bort sjuka, döda och döende grenar. Längst ut i kronan fortsätter man som tidigare och tar bort sådana grenar som växer i fel riktning, alltså inåt i kronan eller in i någon annan gren.

Hur tar man bort gamla päronträd?

Äldre päronträd behöver bara en lättare beskärning, s k underhållsbeskärning. Man klipper då bort sjuka, döda och döende grenar. Längst ut i kronan fortsätter man som tidigare och tar bort sådana grenar som växer i fel riktning, alltså inåt i kronan eller in i någon annan gren.

Vad gäller beskärning av päronträd?

Beskärning av päronträd under trädets första år är viktigast. Det är då man bygger upp kronan och formar ett friskt och hållbart träd. Första året då rotar sig trädet och då behöver du inte beskära så mycket. Andra året börjar du att forma kronan.